پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۳:۱۹

معرفی کتاب: ماکارونى و کوفته قلقلى براى همه

طاهره برگ ریزان  ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
  فایلهای مرتبط
معرفی کتاب: ماکارونى و کوفته قلقلى براى همه

نویسنده: مارلین بارنز

مترجم: هوشنگ شرقی

ناشر: مؤسسه فرهنگی فاطمی

نوبت چاپ: اول - 1397

تلفن: 66973478

 

آموزش غیرمستقیم ریاضیات از طریق داستانگویی، در میان روشهای آموزش ریاضی جایگاه ویژهای دارد. داستان «ماکارونی و کوفته قلقلی برای همه»، نمونهای کارامد از این دست است که در میان آثار تألیفی یا ترجمهای فارسی، مشابه آن بسیار کم است.

ایراد عمدهی اینگونه آثار، با عنوان کلی «ریاضیات داستانی»، این است که جنبهی داستانسرایی آنها کاملاً در میان محاسبات و اعداد و ارقام گم شده است! و آموزش مطلق ریاضی از زبان شخصیتهای داستان ارائه میشود. تنها تفاوت این کتابها با یک کتاب ریاضی محض در این است که مباحث ریاضی، به جای آنکه از زبان نویسنده بیان شوند، از زبان خرگوش، روباه و گرگ بیان میشوند!

اما در این کتاب، قصه در متن قرار دارد و آموزش ریاضی در پشت صحنه و در ضمیر ناخوداگاه خواننده (دانشآموز) شکل میگیرد. امتیاز اصلی کتاب این است.

آموزش مفاهیم «محیط و مساحت» که از دغدغههای اصلی معلمان دورهی ابتدایی است، هدف آموزشی این کتاب است. خانم و آقای آسایش که خیلی وقت است بچهها و نوههایشان را ندیدهاند، یک مهمانی ترتیب میدهند و سی نفر را دعوت میکنند که با خودشان میشوند سی و دو نفر. خانم آسایش هشت میز چهار نفره و سی و دو صندلی اجاره میکند و آنها را در حیاط بهصورت مجزا میچیند. مهمانان گروه گروه وارد میشوند و برای آنکه نزدیک هم باشند، میزها را به هم میچسبانند و ترتیب اولیه را به هم میزنند. به این ترتیب، مساحت روی میزها ثابت میماند، ولی محیط تغییر میکند.

در انتهای کتاب، در بخشی با عنوان «برای والدین و معلمان» اهداف ریاضی نهفته در کتاب و روش استفاده از آن در کلاس درس توضیح داده شده است. نکتهی جالب دیگر، لحن طنزآمیز کتاب است که به جذابیت آن افزوده است.

این کتاب برای دانشآموزان سال سوم ابتدایی به بعد مناسب است. مطالعهی آن را در کلاس درس و همراه با دانشآموزان به همکارانم توصیه میکنم.

 

معرفی کتاب: ماکارونى و کوفته قلقلى براى همه  
معرفی کتاب: ماکارونى و کوفته قلقلى براى همه  
۱۸۵
کلیدواژه: معرفی کتاب،ماکارونى و کوفته قلقلى براى همه،مارلین بارنز

نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید