عکس رهبر جدید

معلمان کوهنورد

 ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
  فایلهای مرتبط
معلمان کوهنورد
معلمان علاقه‌مند به تدریس دوست دارند مخاطبشان با نگاهی پرسشگر و سرشار از انرژی در کلاسشان حاضر شوند. آنان تدریس را جریانی دوسویه می‌بینند و پویایی کلاس خود را در گرو علاقه‌مندی دانش‌آموزان به مفاهیم کتاب می‌دانند و از هر ابزاری برای ملموس کردن مفاهیم ارائه‌شده بهره می‌برند. بی‌گمان یکی از این ابزارها بهره‌گیری از دیده‌ها و تجربیات معلم در محیط واقعی است، لذا معلمان کوهنورد و طبیعت‌گرد به‌گونه‌ای مؤثرتر می‌توانند از این ابزار بهره ببرند. انتشار مطلبی با عنوان «معلمان کوهنورد» در شماره ۱۱۹ مجله رشد، بازخورد قابل‌توجهی در بین دبیران جغرافیا داشت. تماس‌های دبیران کوهنوردی که در جریان فراخوان اولیه قرار نگرفته بودند ما را بر آن داشت تا در این شماره به معرفی این دبیران و ارائه دیدگاه‌های آنان در ارتباط با تأثیر کوهنوردی در تدریس جغرافیا بپردازیم.


فاطمه ابوطالبی، دارای مدرک کارشناسی جغرافیای طبیعی و دبیر جغرافیا و زمینشناسی در برخوار با بیست سال سابقه خدمت.

سالهای زیادی است که کوه میروم، ولی سه سال است که بهصورت مستمر به آن مشغولم. هر هفته داخل استان اصفهان کوهنوردی میکنم و آخر هفته در قلههای اطراف. در ایران به قلههای زیادی صعود کردهام، از جمله به تفتان که واقعاً دهانه آتشفشانیاش که از آن گوگرد بیرون میآید، زیباست. من در گذشته کلکسیون درد و بیماری داشتم، ولی وقتی دل به کوه زدم، تمام آنها از من فراری شدند. من سلامتی روح و جسمم را مدیون کوه میباشم. علاوه بر آن در تدریس مطالب جغرافیایی، چون آنها را لمس کردهام با تمام وجود آنها را تدریس میکنم؛ چون مطالب از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. البته من دوست دارم در تدریس این دو درس دانشآموزان را به محل ببرم و آموزش عملی باشد. برای این کار بیشتر آنها را به اردو میبرم، ولی از لحاظ امنیت جانی برای دانشآموزان مشکل است.

در پایان از همه همکاران درخواست دارم برای سلامتی خودشان به این ورزش بپردازند.

 

 

علیرضا حقگو، فوقلیسانس جغرافیای انسانی با گرایش شهر و روستا و دبیر آموزشوپرورش منطقه 5 تهران.

صعود به قله دماوند، بلندترین کوه ایران، خاورمیانه و بلندترین قله آتشفشانی آسیا برای من جالب بود. دیدن کوه آتشفشانی نیمهفعال که گازهای گوگرد از آن خارج میشود و اولین آثار طبیعی ایران و محلی که فریدون در آنجا ضحاک را به بند کشید، آنقدر جذاب بود که در کلاس درس از مصائب و زیباییهایش برای دانش‌‌آموزان بگویم و شوق و اشتیاق آنان برای کوهنوردی و لذت مطالعه جغرافیا را ببینم تا ارتباط مشاهده عوارض طبیعی و جغرافیا را بیشتر درک کنند.

 

 

زهرا حکمتیان، کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، فارغالتحصیل کارشناسی از دانشگاه تبریز و کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری، سال 75.

به یاری خداوند افتخار می‌‌کنم که 24 سال در آموزشوپرورش مشغول به کارم. هماکنون علاوه بر تدریس، افتخار همکاری با پژوهشگاه را در سمت سرگروهی جغرافیای استان همدان دارم.

امروزه یکی از مؤثرترین روشهای آموزش، فراهم کردن شرایطی است که دانشآموزان با مشاهده مستقیم بتوانند به صورتی کاربردی دانش جغرافیا را تجربه کنند. کوهستان بهترین منبع برای کشف بسیاری از مفاهیم جغرافیا است.

همچنین برای فتح قله مسیرهای مختلفی وجود دارد که با چشماندازهای بسیار متنوع خود، انسان را در آرامش، پرواز خیال و حس خوب زیستن غرق میکند.

دانشآموزان با انرژی‌‌ای که از طبیعت و معلم جغرافیا و جمع دوستان خود در دل طبیعت میگیرند، انگیزه بیشتری برای رسیدن به هدف نهایی و فتح قله دارند و تمامی تلاش ما برای آموزش آیندگان کشورمان همین رسیدنهاست....

 

 

عباس خدادادی، فوقلیسانس جغرافیا با 18 سال سابقه تدریس، فارغالتحصیل از دانشگاه تهران مرکز، ساکن استان البرز، ساوجبلاغ (هشتگرد)

از سال 78 طبیعتگردی و کوهنوردی حرفهای را آغاز کردم. قلههای مهم ایران، برخی بیابانها، برخی درهها و بعضی از غارها را از نزدیک دیدهام.

قطعاً کوهنوردی و طبیعتگردی در تدریس جغرافیا و زمینشناسی بسیار اثر دارد، چرا که بسیاری از دبیران، گسلها، شکستگیها و سایر ویژگیها را ندیدهاند و تنها شناختی نظری دارند، اما دانش تجربی ندارند. در مورد مسائل آب و هوا نیز همینگونه است، بلکه مسائل آب و هوا بسیار مهمتر از سایر مطالب است. شناخت مسائل طبیعی بدون مطالعات میدانی آن هم در مورد درس جغرافیا امکانپذیر نیست، هرچند که درس جغرافیا در کلاسهای درس مهجور مانده، زندانی دیوار و کلاس است.

 

 

صدیقه دلفانی، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری، دارای مدرک لیسانس دانشگاه تهران و فوقلیسانس دانشگاه تهرانمرکز با 26 سال سابقه تدریس.

هرکس از رفتن به کوه و طبیعت هدفی یا بهتر بگویم آرمانی دارد. من بهعنوان یک دبیر جغرافیا، علاوه بر تقویت نیروی بدنی و فکری، به خویشتن خویش نیز واقف میشوم. من هر هفته با تمامی مشقات و سختیها احساس سبکبالی میکنم و با ذهنی باز نسبت به دانستههایم از علم جغرافیا در فضایی تنگاتنگ با محیط پیرامون ارتباط برقرار میسازم. آنچه هرهفته تدریس میکنم عیناً آن را نظاره میکنم و با دیدی بازتر و ملموستر و با کنکاشی عمیق به بازنگری فضای پیرامون میپردازم. اغراق نیست اگر اعتراف نمایم آنچه سالها در کتابهای درسی خوانده و تدریس کردهام در شکوه کوهستان بهطور واقعی و نه مجازی یا در خیال، بلکه کاملاً محسوس و قابل رؤیت و در بطن خلقت و در فرازها و فرودها بهصورت عینی میبینم و مدهوش آن میشوم. پر واضح است که این احساس صادقانه و موشکافانه چگونه میتواند در تدریسم آثاری شگرف و واقعی داشته باشد. من همچون یک راوی صادق میکوشم آنچه را که شاهدش بودهام برای دانشآموزانم بازگو کنم.

 

 

معصومه زین ساز، متولد 1346 ساکن ارومیه.

12 سال است که مشغول کوهنوردی هستم و سه سال است که به شکل حرفهای کوهنوردی میکنم. این کار به من در تدریس خیلی کمک کرده است و مخصوصاً در تدریس جغرافیای استان میتوانم به شاگردانم تجسمی از منطقه محل زندگیشان بدهم و به آنها در درک مطالب درسی کمک فراوان کرده و علاوه بر آن در امید به زندگی و انگیزه طبیعتگردی برای آنان بسیار مؤثر باشم. شما در هر سنی میتوانید گامهای مؤثر در زندگی داشته باشید و کیفیت کلاسهای درس را بالا ببرید خدا را شاکرم به خاطر توان کوهنوردی که دارم و از شما به خاطر انعکاس مطالب نیز متشکرم.

 

 

محمد عزیزی، سرگروه آموزشی جغرافیای استان ایلام، دانشآموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری در سال 1380 از دانشگاه شهید بهشتی با 26 سال سابقه تدریس بهعنوان معلم جغرافیا.

هدف آموزشی جغرافیا در کوهنوردی، ورزش و سلامتی، آشنایـی بـا طبیعـت زیـبـای کبیرکوه، آشنایی با محدودیتها و توانهای زیستمحیطی منطقه، تعیین یک مسیر بازدید علمی دانشآموزی و آشنایی با مهارتهای جغرافیایی (عکاسی و نقشهخوانی مسیر و استفاده از GPS در مسیریابی) است.

 

 

 

مسعود علایی، معلم جغرافیا و مشغول به تدریس در شهرستان سقز، دارای مدرک کارشناسی جغرافیای شهـری از دانشگاه شهیـد بهشتـی و ارشد از دانشگاه زنجان، فعال محیط زیست و علاقهمند به طبیعتگردی و کوهنوردی.

طبیعتگردی و کوهنوردی دریچههای واقعی، عینی و ملموس پدیدههای جغرافیایی را بر جغرافیخوان و جغرافیدان میگشاید و می‌‌تواند در جریان یاددهی ـ یادگیری مفاهیم جغرافیایی بسیار مؤثر واقع شود.

 

 

 

 

ابراهیم محی الدینی، لیسانس جغـرافیا، معلـم آموزشوپرورش شهرستان مهاباد با بیش از 30 سال تجربه آموزش جغرافیا و بیستودو سال عضویت در تیم کوهنوردی مهاباد.

یکی از مهمترین آثار کوهنوردی در تدریس جغرافیا، آموزش حفظ محیـطزیسـت و زیبایـیهای طبیعت و نیز صرفهجویی در بهرهبرداری از منابع طبیعی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار است.

 

 

 

 

 

 


 

 

 
۱۰۸۹
کلیدواژه: معلمان کوهنورد، گزارش،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید