دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۴۷

ضرورت توسعه ارتباط دبیران زبان های خارجی با مجله رشد

نصرالله دادار  ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
ضرورت توسعه ارتباط دبیران زبان های خارجی با مجله رشد
در روز دوازدهم اردیبهشت سال جاری، نشست سرگروه‌های آموزشی زبان‌های خارجی مناطق ۱۹ گانه شهر تهران، با حضور سردبیر و چندتن از اعضای هیئت تحریریه مجله رشد آموزش زبان‌های خارجی، در محل گروه‌های آموزشی اداره کل آموزش‌وپرورش شهر تهران برگزار شد. در این نشست که با هدف توسعه ارتباط سرگروه‌های آموزشی و دبیران زبان‌های خارجی با مجله رشد آموزش زبان‌های خارجی برگزار شد، دکتر محمدرضا عنانی‌سراب، سردبیر این مجله، تاریخچه، اهداف و سیاست‌های مجله را تشریح کرد. سپس خانم شهلا زارعی نیستانک، مدیر داخلی مجله، نحوه ارتباط، چگونگی ارسال مقاله و شیوه داوری و چاپ آن‌ها را توضیح داد و در ادامه، آقای جعفر درّی مدیر ستون «سهم من در تجربه تدریس» My Contribution، توضیحاتی درباره این ستون ارائه کرد. در انتهای نشست، نیز دکتر عنانی‌سراب و خانم زارعی به سؤالات حاضران پاسخ دادند. گزارش این نشست را در ادامه می‌خوانید.

خانم معصومه صداقت زاده، سرگروه دبیران زبانهای خارجی شهر تهران، در ابتدای نشست، ضمن خیرمقدم گفتن به حاضران گفت: «بسیار خرسندم که امروز این نشست را برگزار کردهایم و شما بزرگواران و عزیزان را زیارت میکنیم. امیدوارم این نشست موجب شود پیوند قویتری بین مجله رشد و ما، که اصلیترین مخاطبان این مجله هستیم، برقرار شود تا بتوانیم نظرات، ایدهها و تجربههایمان را از طریق این مجله به سایر همکاران و دوستان برسانیم.»

وی افزود: «من خودم واقعاً به این ارتباط خیلی نیاز دارم و یکی از افرادی هستم که خیلی حرف برای گفتن دارم، ولی برای بیان و ارائه آنها به همکاران خوبم در سراسر کشور، تریبونی پیدا نکردهام. خانم صداقتزاده گفت: من معتقدم که باید جزیرهای کارکردن را کنار بگذاریم و انشاءالله این ارتباط را خیلی قویتر و با انگیزهتر ادامه دهیم.»

 

 

سخنان سردبیر

در ادامه، دکتر عنانیسراب، به تشریح تاریخچه مجله رشد زبان پرداخت و گفت: «مجله رشد آموزش زبانهای خارجی، یکی از مجلات تخصصی ویژه دبیران زبانهای خارجی، بهویژه زبان انگلیسی است. این مجله سابقهای طولانی دارد و بیش از 32 سال است که منتشر میشود و در این سالها، همواره مورد توجه بوده است. نخستین سردبیر مجله آقای دکتر صادقیان بود و مجله ابتدا در دفتر تألیف، در گروه زبانهای خارجی شکل گرفت و در اوایل دهه 70 به دفتر انتشارات کمکآموزشی (دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی) انتقال یافت. بعد از آقای دکتر صادقیان، مرحوم دکتر میرحسنی سردبیری این مجله را بر عهده گرفت. سردبیری ایشان تا زمان فوت در سال 1388 ادامه یافت.

پس از فوت شادروان دکتر میرحسنی، به پیشنهاد هیئت تحریریه بنده به سردبیری مجله منصوب شدم و از آن زمان تاکنون عهدهدار این وظیفه میباشم.

 

اهداف و سیاست های مجله

دکتر عنانی سراب در ادامه صحبتهایش، اهداف و سیاستهای مجله را تشریح کرد و گفت: «مجله رشد آموزش زبان با هدف ترویج آموزش زبانهای خارجی تأسیس شده و برنامه اصلیاش این است که بیش از همه با دبیران زبانهای خارجی ارتباط برقرار کند و در حد امکان محتوای مجله توسط آنان تولید شود. در سالهای اول تأسیس مجله، محتوای مجله را بیشتر، اعضای هیئت تحریریه و هیئت علمی دانشگاهها در این رشته تولید میکردند، اما خوشبختانه به تدریج محتوای مجله بیشتر به این سمت پیش رفت که توسط مخاطبان مجله یعنی دبیران تأمین شود.»

وی افزود: «امروز بیش از 90 درصد مقالات و مطالب مجله به قلم کسانی نوشته میشود که در مدارس مشغول به کارند و مجله به مفهوم واقعی کلمه به شما همکاران و دیگر دبیران زبانهای خارجی تعلق دارد. ما باید توجه داشته باشیم که اگر بخواهیم مجلهای با محتوا و کیفیت خوب تولید شود، باید خودمان تلاش بیشتری کنیم و دبیران زبان سراسر کشور هم برای آن کوشش و تلاش کنند. باید دقت داشته باشیم که به بهترین وجه از این رسانه، با این پشتوانه غنی، استفاده کنیم و اگر این کار را نکنیم به خودمان ظلم کردهایم. هدف نشست امروز ما هم این است که ارتباط مخاطبان، یعنی دبیران گرانقدر زبانهای خارجی را با تحریریه مجله به حداکثر برسانیم.»

 

بخش های مختلف مجله

دکتر عنانیسراب، سپس به معرفی بخشها و ستونهای مختلف مجله پرداخت و گفت: «در حال حاضر محتوای مجله رشد آموزش زبانهای خارجی از تنوع زیادی برخوردار است و بخشهای مختلفی را در بر میگیرد که در ادامه به آن میپردازم.» وی آنگاه بخشها را به شرح زیر معرفی کرد:

• ستون سخن سردبیر: مجله با سخن سردبیر آغاز میشود. مخاطب مطالب این ستون، بیشتر خوانندگان مجلهاند و بیشتر به مسائل روز مانند هویت حرفهای دبیران در سند تحول بنیادین، کنکور سراسری، مسائل مربوط به آموزش و ... میپردازد.

• ستون رشد و تربیتمعلم: نویسنده مسئول این ستون آقای دکتراکبر عبداللهی، استادیار آموزش زبان فرانسه از  دانشگاه تهران است و مسائل تربیتمعلم را با نگاه به آموزش زبان فرانسه دنبال میکند.

• ستون My Contribution «سهم من در تجربه تدریس»: مسئولیت این ستون به عهده آقای جعفر درّی است که تجربیات معلمان و دبیران را در این ستون ارائه میکند. همه مطالب این ستون حاصل تجربه دبیران است و به قلم آنها نوشته میشود.

• ستون Action Research «اقدامپژوهی»: این ستون را آقای دکتر مهدی مهرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه نیشابور، مدیریت میکند.

• گزارش میزگرد: در این بخش بیشتر به معضلات آموزشی پرداخته میشود. تاکنون چند میزگرد در مجله داشتهایم؛ از جمله میزگرد با گروه زبانهای خارجی دفتر تألیف. گزارش این میزگردها در مجلات گذشته موجود و قابل دسترسی است و میتوان به آنها مراجعه کرد. در این میزگردها، به موضوعاتی مانند «آموزش خصوصی زبانهای خارجی» و «معلم، عنصر اصلی آموزش» پرداختهایم.

بخش دیگر مجله، گفتوگو یا مصاحبههای تخصصی با صاحبنظران است. این گفتوگوها بسیار جذاب و در دسترس است. گفتوگو با آقایان دکتر صادقیان، دکتر بیرجندی، دکتر فرهادی، دکتر ریاضی، دکتر ریچاردز و... تعدادی از این مصاحبههاست. این کار همچنان ادامه خواهد یافت.

ستون دیگر مجله، «مرور رسانه» است.

گفتوگو با دبیران، یکی دیگر از بخشهای مجله است. در این بخش، مخاطبان از دیدگاه و نظرات دبیران آگاه می‌‌شوند و اطلاع پیدا میکنند که همکارانشان چه نظراتی دارند. تاکنون با تعداد زیادی از دبیران باتجربه گفتوگو انجام شده و گزارش آن به چاپ رسیده است.

بخش دیگر مجله، «نقد کتاب» است که ما خیلی دیر به آن پرداختیم.

همه میدانید که بازار نشر کتاب بسیار گسترده است و ما، با توجه به محدودیتهایی که داریم، ممکن است خبردار نشویم که چه کتابهای تازهای منتشر شده است. لذا انتظارمان از همکاران و دبیران گرامی این است که کتابهای جدیدی را که به دستشان میرسد یا از انتشار آن آگاهی پیدا میکنند، معرفی و نقد کنند و برای چاپ به مجله بفرستند.
English through Fun یا«طنز و سرگرمی»، بخش دیگر مجله رشد آموزش زبان است. در کنار این ستونها و بخشها، ما در هر شماره از مجله، یک یا دو مقاله علمی پژوهشی را که نتیجه تحقیق است، نیز چاپ میکنیم. البته در این بخش هم سعی میکنیم مقالاتی را انتخاب و چاپ کنیم که موضوع پژوهشهای آنها به حوزه آموزش نزدیک باشند.

دکتر عنانی افزود: «ایجاد تنوع در محتوا مهمترین سیاستی است که تاکنون در تولید مجله اتخاذ شده است. به گمان ما ایجاد تنوع میتواند مخاطبان را به مشارکت در تولید محتوای مجله ترغیب کند.

خوشبختانه بازخورد این سیاست مثبت بوده و در سالهای اخیر تولید محتوا توسط دبیران افزایش چشمگیری داشته است. لازم است در اینجا تأکید کنم که دریافت نقطهنظرات مخاطبان درخصوص محتوای مجله از نظر ما بسیار اهمیت دارد. از دبیران محترم تقاضا میکنم دیدگاههای خود را به ما ارائه کنند. دسترسی به شمارههای گذشته بسیار آسان است  و دبیران میتوانند pdf شمارههای گذشته را از سایت دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی که نشانی آن در صفحه اول مجله درج شده دریافت کنند».

 

ضرورت توسعه ارتباط دبیران زبان های خارجی با مجله رشد آموزش زبان

 

دکتر عنانیسراب در ادامه گفت: «ما به مناسبت چاپ یکصدمین شماره مجله مراسمی برگزار کردیم که در آن مراسم، سیدی (CD) حاوی مطالب یکصد شماره توزیع شد؛ یعنی CD مزبور محتوای تعداد یکصد شماره را در اختیار شما قرار میدهد. اخیراً این امکان فراهم شد تا مجله بهصورت دیجیتالی نیز منتشر شود. با دیجیتالی شدن قرار است در هنگام تهیه مطالب مجله، فایلهای صوتی وتصویری مرتبط هم تهیه شود که روی سایت بارگذاری خواهد شد. با این امکان، دسترسی مخاطبان به محتوای مجله آسانتر خواهد شد و مخاطبان میتوانند از طریق اینترنت، به مجله دسترسی پیدا کنند. البته با توجه به اینکه زمان زیادی از دیجیتال شدن مجله نگذشته، هنوز تعداد بسیار کمی از دبیران به سایت مجله مراجعه میکنند. امیدوارم بهزودی مجله دیجیتال با استقبال بیشتری مواجه شود.

در اینجا باید خبری را به اطلاع شما برسانم و آن اینکه در شماره زمستان امسال مجله (97)، ما یک بخش ویژه را به موضوع سنجش و ارزشیابی اختصاص دادهایم. دبیران عزیز میتوانند با ارسال مقالات خود در خصوص سنجش و ارزشیابی به این بخش کمک کنند. سنجش و ارزشیابی یکی از حلقههای مفقوده و یا ضعیف آموزشوپرورش است و باید روی آن کار بیشتری انجام شود. برای واقعی شدن نمرات و روشن شدن وضعیت کنکور زبان خارجی در برنامه درسی جدید کارهای زیادی باید انجام شود. بنابراین در رابطه با موضوع سنجش و ارزشیابی، مسائل زیادی وجود دارد که شایسته است در آن ویژهنامه مطرح شود. بنابراین ما منتظر نظرات، دیدگاهها و مطالب ارزشمند شما در این زمینه هستیم.»

 

سخنان مدیر داخلی مجله

خانم شهلا زارعی نیستانک، مدیر داخلی مجله سخنران بعدی این نشست بود که ضمن معرفی خود گفت: «شاید دبیران محترم که تقریباً همه جوان هستند، با من آشنایی چندانی نداشته باشند. بنده مدت 32 سال است که با عنوان مدیر داخلی، با مجله رشد آموزش زبانهای خارجی همکاری دارم. کارم را در مجله از سال 1365 با سردبیری مرحوم دکتر میرحسنی شروع کردم که همچنان ادامه دارد و از این بابت خدا را شکر میکنم که در خدمت اساتید و سردبیران انجام وظیفه میکنم.»

وی افزود: «مقرر شده است که من در این نشست، درباره نحوه ارسال، دریافت و مراحل داوری مقالات توضیح دهم. اولاً، برای تماس با مجله، در صفحه فهرست، سمت راست، اطلاعاتی در مورد سایت، پیامنگار و چگونگی تماس با مجله درج شده است، که با مراجعه به این صفحه میتوانید مقالههای خود را برای ما ارسال کنید. شماره تلفن دفتر مجلات تخصصی رشد
(88305862-021) داخلی 374 است. من روزهای شنبه و یکشنبه در دفتر حضور دارم. در بقیه روزها هم سایر همکاران ما در دفتر هستند و پیام
های شما را میگیرند و به ما میدهند.

علاوه بر این، شما میتوانید از طریق ایمیل هم به نشانی sh.zarei@yahoo.com با من ارتباط برقرار کنید».

 

نحوه داوری مقالات

در ادامه، خانم زارعی به داوری مقالات دریافت شده اشاره کرد و گفت: «بعد از دریافت مقالات، ابتدا من آنها را مرور مختصری میکنم و تعداد صفحات و ارجاعات آن را بررسی میکنم. پس از آن کدگذاری انجام داده و از مقاله پرینت میگیرم و از طریق ایمیل به نویسنده مقاله اعلام وصول میکنیم. بعد از کدگذاری مقاله و ثبت مشخصات آن در دفتر، مقاله را به همراه برگه داوری، که بر روی آن الصاق میشود، جهت ارائه به سردبیر در پوشه مخصوصی قرار می‌‌دهم تا سردبیر مجله آنها را بررسی اجمالی و اولیه کند. مقالات با نظر سردبیری در جلسه هیئت تحریریه که هر ماه یکبار برگزار میشود، بین اعضای هیئت تحریریه جهت داوری توزیع میشود و اعضا یک تا دو ماه فرصت دارند نظراتشان را درباره مقالات ارائه کنند. در همین جا باید توضیح دهم که مقالات بدون اسم مؤلف یا مؤلفان در اختیار داوران قرار میگیرد.»

خانم زارعی در ادامه به مشخصات فرم داوری پرداخت و گفت:

«در این فرم، مقالات به چهار دسته تقسیم میشوند: دسته اول  مقالاتی که قابل چاپ هستند؛

دسته دوم، مقالاتی که با رعایت موارد پیشنهادی قابل چاپ هستند؛

دسته سوم، مقالاتی که ضمن اعمال موارد پیشنهادی، مجدداً داوری میشوند؛

و دسته چهارم، مقالاتی که قابل چاپ نیستند.»

مدیر داخلی مجله رشد زبان افزود: «برای هر مقاله، براساس معیارهایی که تعریف شده، 100 امتیاز در نظر گرفته شده است. حال، چنانچه مقالهای نیمی از امتیازهای لازم را از داور اول دریافت کند، به مرحله بعدی نزد داور دوم میرود. در مرحله دوم یا مقاله با ویرایش کم پذیرفته میشود یا به دلیل سنگین بودن تغییرات به مؤلف بازگردانده میشود تا براساس نتایج داوری مقاله را  ویرایش و بازنویسی کند. در مرحله دوم این امکان وجود دارد که مقاله غیرقابل چاپ تشخیص داده شود.

مقالاتی که با ساختار مجله هماهنگ نیستند از همان ابتدا از چرخه بررسی و داوری خارج میشوند اما مقالاتی که نیاز به اصلاحات و ویرایش مختصر دارند، پس از داوری و بررسی نهایی از سوی سردبیر، وارد چرخه چاپ میشوند. همانطور که قبلاً اشاره شد، هر مقاله توسط دو نفر از داوران بررسی میشود و در نهایت با نظر نهایی سردبیر، آقای دکتر عنانی، پرونده مقاله بسته میشود. نکته مهم اینکه مقالاتی که از سوی داوران و سردبیر مجله برای چاپ تأیید میشوند، قبل از ورود به چرخه چاپ برای مؤلف یا مؤلفان ایمیل میشود تا آنها قبل از چاپ در جریان اصلاحات مقاله خود قرار گیرند و چنانچه نیاز به سؤال و یا ارائه پیشنهاد بود، فرصت طرح موضوع را داشته باشند.

در ادامه صحبتهای خانم زارعی، دکتر عنانیسراب با ارائه توضیحی درباره نحوه داوری مقالات گفت: «در حال حاضر داوری مقالات بهصورت دستی صورت میگیرد و چنانچه سامانه داوری دیجیتالی شود، این روش تغییر خواهد کرد و پروسه داوری کوتاه خواهد شد. همچنین باید متذکر شوم که سعی ما بر این است که مقالاتی را که از سوی دبیران دریافت میکنیم، حتیالامکان به چاپ برسانیم و لذا اگر لازم دیدیم، خودمان در حد امکان آنها را ویرایش میکنیم.»

 

سخنان آقای درّی

آقای درّی مسئول ستون «سهم من در تجربه تدریس» My Contribution سخنران بعدی بود که سخنان خود را اینگونه آغاز کرد:

«من جعفر درّی دبیر منطقه 15 شهر تهران هستم. از سال 1394، افتخار آشنایی با آقای دکتر عنانیسراب و همکاری با مجله رشد آموزش زبانهای خارجی پیدا کردهام. آقای دکتر عنانیسراب از همان ابتدا مسئولیت
ستون
My Contribution «سهم من در تجربه تدریس» را به بنده واگذار نمودند تا ارتباط بیشتری با دبیران داشته باشم.»

وی افزود: «ستون «سهم من در تجربه تدریس» به مطالبی اختصاص دارد که همکاران درباره روشهای تدریسشان برای ما میفرستند، تا آنها را چاپ کنیم. روشهای خیلی خوب، خلاقانه، روشهایی که خودشان ممکن است در یک کارگاهی دیده باشند یا در کنفرانسی دربارهاش شنیدهاند یا در کتابی خواندهاند یا حاصل خلاقیت شخصی خودشان است.»

آقای درّی با بیان اینکه تولید مطلب برای این ستون بسیار ساده است، گفت: «همکاران به راحتی میتوانند مطلب خود را در 750 کلمه با پیوست (Appendix) بنویسند. بخشی از این کار مربوط به زبان عمومی همکاران است. من چون خودم معلم هستم این را درک میکنم که زبان عمومی بخشی از همکاران خوب نیست. شاید برخی هم به خاطر کمبود علاقه و انگیزه نخواهند این کار را انجام دهند. من تا الان، به 12 استان و بیش از  30 شهر در سراسر کشور رفتهام و کارگاه تشکیل دادهام. ارتباط خیلی زیادی با معلمان دارم. در خود شهر تهران، به بیشتر از 10 منطقه رفتهام و کارگاه برای معلمان داشتهام و هر کجا هم که رفتهام، این ستون مجله را معرفی کردهام.»

وی خاطرنشان ساخت: «خیلی وقتها همکاران مطلبی را میفرستند که از لحاظ زبانی خوب نیست و ضعیف است که من خودم آن را پالایش میکنم و به همکاران بازخورد میدهم که کارهایی را روی آن انجام دهند و در نهایت آقای دکتر عنانی مطلب را میبینند و نظر میدهند و اصلاح و چاپ میشود.

یادم هست یکی از همکاران، مطلبی فرستاده بود که کلیت آن خوب بود، ولی نیاز به ویرایش زیاد داشت. تلفنی با او صحبت کردم و گفتم این کارها را توی کلاس انجام دهید. اگر نتیجه داد مطلب را بازنویسی کنید و بفرستید. به عبارتی خودم به او ایدهای را دادم که انجام داد و فرستاد و به چاپ رسید.

 

ضرورت توسعه ارتباط دبیران زبان های خارجی با مجله رشد آموزش زبان

 

میخواهم بگویم که ما حتی اینگونه هم به همکاران برای تهیه مطلب کمک میکنیم. بنابراین کاری که ما از شما برای این ستون میخواهیم، کار پیچیده و زمانبری نیست و به شدت هم از مطالب رسیده استقبال میکنیم. ما اکنون 10 مطلب از همکاران شهرهای مختلف تهران، تبریز، کاشان، ارومیه و دزفول در این ستون چاپ کردهایم.»

آقای درّی سپس گفت: «من میخواهم چند پیشنهاد به شما همکاران گرامی ارائه کنم:

یکی اینکه شما میتوانید در مجمع دبیران از هیئت تحریریه مجله دعوت کنید که در مجمع حاضر شوند و با شما و همکاران به گفتوگو بنشینند. این کار باعث میشود دبیران بدانند با مجله چگونه ارتباط داشته باشند. این کار سادهای است که میتوانید با هماهنگیهای لازم، با اداره منطقه، انجام دهید.

پیشنهاد دوم من این است که در جلساتی که اداره با مدیران مدارس منطقه دارد، شما بهعنوان سرگروه آموزشی از دفتر مجله درخواست کنید یک نماینده به این جلسات بفرستد تا درباره مجله توضیحات لازم را ارائه کند و مدیران مدارس به اهمیت مجله بیشتر واقف شوند. اصل صحبت من این است که حرکت باید از مناطق آغاز شود. کار مجله این است که مقالات را بگیرد، اطلاعرسانی کند و از نظر علمی بررسی و چاپ کند.

آخرین نکتهای که میخواهم پیشنهاد کنم، در مورد ستون «مصاحبه و گفتوگو با دبیران» در مجله است. اگر شما دبیرانی را میشناسید که خلاقانه، با علاقه و خالصانه کار میکنند، آنها را معرفی کنید تا با آنها گفتوگو کرده و در مجله چاپ کنیم.»

آقای دری در پایان اظهار امیدواری کرد که این نوع نشستها ادامه یابد.

 

 

پرسشهای سرگروههای آموزشی و پاسخهای مسئولان مجله

در ادامه این نشست، چند تن از سرگروههای آموزشی حاضر در  جلسه سؤالاتی مطرح و پیشنهادهایی برای توسعه ارتباط و تعامل دبیران با مجله مطرح کردند که مسئولان مجله رشد آنها را شنیدند و به سؤالهای آنها پاسخ دادند. متن اظهارات سرگروههای آموزشی و پاسخ دستاندرکاران مجله به شرح زیر است:

 

نقش مدیران مدارس در معرفی مجلات رشد مهم است

خانم شاداب حسینی سرگروه آموزشی منطقه 12 شهر تهران:

به نظر من، مدیران مدارس مهمترین نقش را میتوانند در معرفی مجلات رشد به دبیران ایفا کنند. برای نمونه، مدیر مدرسه ما برای مجلهخوانی در مدرسه مسابقه برگزار میکند. خانم امینی مدیر نمونهدولتی است و حتی به کسانی که در مسابقات شرکت میکنند جوایزی اهدا میکند. ایشان برای هر مجلهای که میآید یک مسابقه برگزار میکند. من خودم تاکنون سه تا لوح از این مسابقات گرفتهام. دستاندرکاران مجله باید خودشان با مدیران مدارس تعامل داشته باشند. ادارات آموزشوپرورش نمیتوانند در این رابطه نقش مهمی ایفا کنند. برخی از مدیران مدارس اصلاً به مجله اهمیت نمیدهند و دبیران را از چاپ مجله باخبر نمیکنند. بنابراین دبیران نمیتوانند از مجلات آگاهی پیدا کنند.

 

خانم مریم پرویزی سرگروه آموزشی منطقه 8 شهر تهران:

برخی از مدیران مدارس، دبیران را حتی از زمان توزیع مجلات رشد آگاه نمیسازند و مجلات رشد را بیشتر آرشیو میکنند و کسی هم خبر نمیشود تا به آنها مراجعه کند. ما خودمان برخی از مدیران مدارس را دعوت کردهایم و در این رابطه با آنها صحبت کردهایم.

 

خانم طیبه عنابستانی سرگروه آموزشی منطقه 15 شهر تهران:

ما و همکارانمان همیشه ضرورت تعامل بین دبیران و مجله را احساس میکردیم؛ اما فکر میکردیم که عبور از مراحل داوری مقالات یک امر دستنیافتنی است. ولی امروز با تشکیل این نشست خیلی امیدوار شدیم. تاکنون ما این فضا و تعامل بین مجله و سرگروهها را تجربه نکرده بودیم. من خودم تا دو یا سه سال پیش در مسابقات کتابخوانی، مجلات رشد را برای همکاران میگذاشتم. ولی الان دو یا سه سالی است که مجله رشد خیلی کمرنگ شده و بهصورت منظم توزیع نمیشود. به همین دلیل است که نمیتوانیم با مجله راحت ارتباط برقرار کنیم یا حتی از شما دعوت کنیم که در مدارس ما یا منطقه ما حضور پیدا کنید. من امروز باخبر شدم که آقای درّی در منطقه ما تدریس میکنند.

 

خانم معصومه صداقتزاده سرگروه دبیران آموزش زبانهای خارجی شهر تهران:

ای کاش این نشست زودتر برگزار میشد و ما زودتر با شما آشنا میشدیم. همین الان در این جلسه، ایدههایی به ذهن من رسید که مطرح خواهم کرد. من فکر میکنم امروز آن حلقه مفقوده ارتباط دبیران زبان با مجله پیدا شده است. من همیشه به برخی از دوستان میگفتم که ما خودمان به تنهایی خیلی کار میکنیم ولی نیاز به یک رابط علمی داریم تا گاهی اوقات از آنها صحت و سقم این کارهایی را که انجام میدهیم، جویا شویم و تأیید علمی آنها را بگیریم. ما الان از طریق مجله رشد  آموزش زبانهای خارجی میتوانیم این کار را بکنیم.

من چند پیشنهاد هم دارم: یکی اینکه مجلات رشد برای همه سرگروهها فرستاده شود. این مجله حتی برای خود من هم ارسال نمیشود. من خواهش میکنم که ارتباط مجله با سرگروههای ما بیشتر شود تا هر شماره از مجله که چاپ میشود یک نسخه به دست ما برسد.

یکی دیگر از پیشنهادهای من این است که فایل برخی از مقالاتی را که در مجله چاپ میشود در اختیار ما قرار دهید تا ما آنها را به دست سرگروهها برسانیم و به آنها بگوییم که این مقاله در مجله چاپ شده، آن را مطالعه کنید و به همکارانتان هم بدهید. ما حدود 800 دبیر فقط در شهر تهران داریم که به دست این 800 نفر خواهد رسید.

پیشنهاد دیگر من این است که با توجه به اینکه همکاران بیشتر از گوشی موبایل استفاده میکنند، یک اَپ (برنامه) از مجله تهیه و روی گوشیها نصب شود تا به همکاران اطلاعرسانی شود.

گاهی اوقات دبیرخانهها به ما برنامه میدهند که معمولاً از طرف دفتر متوسطه است. ما یک سال روی آن برنامهها کار میکنیم و برای دبیرخانهها میفرستیم. سپس دبیرخانهها نفرات اول تا پنجم را تعیین میکنند، ولی بازخوردی ندارد و در آرشیو باقی میماند. درخواست من این است که اگر امکان دارد برخی از کارهایی را که در برنامه سالانه برتر شناخته میشوند، مثل نقد کتاب یا کارهای دیگر، برای شما جهت بررسی چاپ ارسال کنیم؛ زیرا اگر همکار ما بداند که کارش در مجله رشد چاپ میشود با انگیزه بیشتری کار خواهد کرد. فکر میکنم این کار برای شما هم که کار خوب همکاران را ارائه میکنید، بازتاب خوبی خواهد داشت. به هر حال پیشنهاد ما این است که بخشی در مجله تحت عنوان کارهای برتر مناطق یا گروههای آموزشی داشته باشید.

 

ضرورت توسعه ارتباط دبیران زبان های خارجی با مجله رشد آموزش زبان

 

 

خانم میترا بنینجار سرگروه آموزشی زبانهای خارجی منطقه 14:

یکی از نکاتی که برخی از همکاران هم به آن اشاره کردند، موضوع پایین بودن سطح تعامل همکاران با مجله رشد است. پیشنهاد من این است که در گروههایمان از دستاندرکاران مجله دعوت کنیم به منطقه بیایند و برای همکاران از نزدیک درباره مجله بیشتر توضیح دهند. سؤال من این است که از چه طریق میتوانیم از شما دعوت کنیم که در گروههای آموزشی زبان شرکت کنید؟

نکته دیگری که میخواستم مطرح کنم این است که من دو سال پیش مقالهای را برای مجله رشد ارسال کردهام که تاکنون هیچ بازخوردی نگرفتهام که اصلاً مقاله قابل چاپ است یا نیست؟ ایرادات آن چه بود؟ به هر حال خواهش من این است که یک بازخوردی در مورد این مقاله به من بدهید. من فکر میکنم این نوع مسائل یک مقدار باعث دلسردی همکاران میشود. چون یک یا دو همکار دیگر هم مقاله فرستاده بودند ولی هیچ جوابی دریافت نکرده بودند.

 

معصومه بشیری سرگروه آموزشی منطقه 16:

سؤال من درباره نحوه ارتباط و ایجاد هماهنگی با دفتر مجله جهت دعوت کردن از دستاندرکاران مجله برای حضور در جمع همکاران و مدارس است. ما از چه طریقی میتوانیم برای انجام این کار هماهنگی ایجاد کنیم؟ آیا شماره تلفن خاصی برای انجام این کار موجود است؟ با چه کسی تماس بگیریم؟

 

خانم مهرناز نیکوکار سرگروه آموزشی منطقه 9:

در گذشته مجله هر سال با دادن تخفیف برای ما ارسال میشد، طوری که من الان آرشیو مجلات را دارم، ولی متأسفانه دیگر این کار ادامه نیافت. من از طریق برخی مطالب مجله، خیلی با بچهها کار میکردم. نمیدانم چه شد که ادارات آموزشوپرورش در سال جاری مجلات را توزیع نکردند. هر سال در مهرماه یک مبلغی از ما میگرفتند و مجله را برایمان میفرستادند. امسال نه مبلغی گرفته شد و نه مجلهای برای ما ارسال شد. بهطور خلاصه اینکه توزیع مجلات رشد به روش درستی انجام نمیشود.

 

توضیحات و پاسخ سردبیر مجله به سؤالات و پیشنهادها

ـ ارتباط مجله با دبیران مدارس، یک مشکل ساختاری دارد و آن این است که ما نمیتوانیم با آموزشگاهها مستقیماً ارتباط برقرار کنیم. ارتباط ما بیشتر از طریق گروههای آموزشی است. بنابراین اگر گروههای آموزشی به مدیران مدارس گوشزد کنند که این مسئله مهم است و راهکارهایی برای حل این مسئله پیدا کنند، شاید بتوانند بیشتر مؤثر باشد.

به نظر ما نقش گروههای آموزشی در حل این مسئله و حتی سایر مسائل بسیار مهم و کلیدی است. باید این مشکلات بهصورت دپارتمانی حل شود.

ـ کارهای برتر دبیران مناطق را هم حتماً برای ما ارسال کنید. اتفاقاً این باعث میشود که کار ما راحتتر شود. چون بخشی از کار داوری قبلاً انجام شده است. بنابراین ما با خیال راحتتر میتوانیم آن مطالب را چاپ بکنیم.

ـ درباره مسئله رسیدن مجله به دست سرگروهها، حتماً پیگیری میکنم که انشاءالله به دست شما برسد و این ارتباط را با هم داشته باشیم.

ـ درباره مقالات ارسالی که پاسخ داده نشده، من فکر میکنم کوتاهی شده است. سرکار خانم زارعی مدیر داخلی مجله، ایمیل و شماره تلفن را اعلام کردند. شما تماس بگیرید و از ایشان پیگیری نمایید. البته با توجه به نکاتی که در اینجا درباره ارسال مقالات و عدم بازخورد آنها مطرح شد، ما قطعاً در روش دریافت مقالات و ارائه بازخورد تجدید نظر خواهیم کرد.

ـ در مورد مشکلات توزیع مجله هم، حتماً این مشکل را با مسئولان توزیع مجله در میان خواهیم گذاشت تا برای حل آن چارهای بیندیشند.

 

امتیاز مقالات چاپ شده در مجله

دکتر عنانیسراب، در پایان، در پاسخ به سؤال یکی دیگر از سرگروههای آموزشی که پرسید مقالاتی که در مجله رشد چاپ میشوند، چه امتیازات و نمراتی دارند؟ گفت: «آموزش و پرورش برای ارتقای دبیران و دانشگاه فرهنگیان برای ارتقای مدرسان هیئت علمی خود به مقالات چاپ شده در مجله امتیاز میدهند.

۴۵۶
کلیدواژه: ضرورت توسعه ارتباط دبیران زبان های خارجی با مجله رشد,گزارش,شهلا زارعی نیستانک,کتر محمدرضا عنانی‌ سراب,جعفر دری, مجله رشد آموزش زبان,ارتباط دبیران زبان های خارجی با مجله رشد,معصومه صداقت‌ زاده

نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید