این چه تصمیمی بود

کبری محمودی  ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
  فایلهای مرتبط
این چه تصمیمی بود

 

این چه تصمیمی بود  
:small_blue_diamond:پسر: خیلی هم خوب «تصمیمگیری» رو یاد گرفتم. الان میدونم که باید حسابی فکر کنم و عاقبت کارم رو ببینم و بعد تصمیم بگیرم. میدونم که اگر پولی پیدا کردم، باید تصمیم بگیرم به صاحبش برسونم. اینم میدونم که باید با دیگران مشورت کنم.

:small_orange_diamond:مادر: خب، پس چرا امتحان رو خوب ندادی؟

:small_blue_diamond:پسر: من جواب رو درست نوشتم، اون همکلاسیم که برگهام رو تصحیح کرده، بلد نبوده. به خانمم که اعتراض کردم، گفت باید مثل کتاب مینوشتی.

:small_orange_diamond:مادر: عجب حرفی میزنی بچه! تو حتی اگر عین کتابم ننویسی، در صورتی که جوابت درست باشه، معلمت قبول میکنه.

:small_blue_diamond:پسر: چی کار کنم دیگه؟ من که غلط ننوشتم!

 

 

:small_orange_diamond:مادر: تو فقط دو تا سؤال داشتی. از همون دو تا هم یکی رو غلط نوشتی. بذار ببینیم چرا؟ راستش به نظر منم جوابت خیلی درسته!

:small_blue_diamond:پسر: دیدی گفتم مامان خانم. خودتم بلد نیستی. من که گفتم معلوم نیست خانم چی میخواد!

:small_orange_diamond:مادر: کتاب مطالعاتت رو بیار ببینم، درس تصمیمگیری صفحهی چنده؟

:small_blue_diamond:پسر: ایناهاش. صفحهی 20.  مراحل تصمیمگیری: خوب فکر کنیم. نتیجهی هر انتخاب را پیشبینی کنیم. بهترین راه را انتخاب کنیم.

:small_orange_diamond:مادر: خب، جواب تو درسته، اما باید مثل کتاب مینوشتی. بگو ببینم، کلمهی اولویت‌‌ها و علاقهها رو از کجا آوردی پسرم؟ اینکه تو کتابتون نیست!

 
این چه تصمیمی بود  

 

 

 

این چه تصمیمی بود

:small_orange_diamond:مادر: درسته! تو حواست بود که موضوع این فصل کتاب تفکرتون تصمیم‌‌گیریه؟ درسهای چهارم و پنجم کتاب مطالعاتتون هم تصمیمگیریه. تو طبق حرفای این کتاب به سؤال جواب دادی. حالا شد.

:small_blue_diamond:پسر: چی شد؟! چیکار کنم حالا؟ کدوم درسته؟  این کتاب یا اون یکی؟! سر امتحان کدوم رو بنویسم؟

:small_orange_diamond:مادر: اگر نتیجهی برگهی امتحان برات مهمه، باید حواست باشه که داری کدوم درس رو امتحان میدی. اونوقت نوشتههای اون کتاب رو به عنوان جواب بنویسی.

:small_blue_diamond:پسر: مامان، ببخشیدا!  یعنی تو میگی حفظ کنم؟! امکان نداره یادم بمونه کدوم به کدومه!

این چه تصمیمی بود  


 

این چه تصمیمی بود  

کتاب تفکر را برداشتم و آن را با تأمل بیشتر ورق زدم. فصل اول کتاب تفکر به مبحث «تصمیمگیری» اختصاص دارد که در درسهای سوم و چهارم کتاب مطالعات نیز دقیقاً همین موضوع مطرح شده است.

بیشتر اینکه، در تمام فصلهای کتاب علوم اجتماعی، موضوع «فرهنگ و هویت» از زیرموضوعات به شمار میرود، و در کتاب تفکر نیز یک فصل کامل (فصل 4) به این موضوع (هویت و زندگی) پرداخته است. راستش متوجه نمیشوم چرا یک موضوع به دو شیوهی بیان و در دو کتاب جداگانه در یک پایه گنجانده شده است؟

اینجاست که با معلم همدردی میکنم و میپرسم: آیا فقط معلم باید بحث تلفیق را رعایت کند و به عنوان هنر تدریس به کار گیرد، یا در تألیف کتاب هم این موضوع مطرح است؟ آیا اصلاً هر کدام از گروه نویسندگان دو کتاب «تفکر و پژوهش» و «مطالعات اجتماعی» از وجود کتاب دیگر و سرفصلهای آن اطلاع داشتهاند؟

در 30 صفحهی انتهای کتاب مطالعات کاربرگهایی است که معلمان پایهی ششم به خاطر کمبود وقت از خیر انجام آنها میگذرند. آیا حداقل نمیتوان فصلها و موضوعات مشترک این دو کتاب را یکجا جمع کرد تا هم دانشآموز به دردسر نیفتد و هم معلم فرصت بیشتری داشته باشد تا بتواند تمام محتوای هر کتاب را تدریس کند؟

 

 

۱۰۷۹
کلیدواژه: این چه تصمیمی بود,تجربه مادرانه,کبری محمودی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید