عکس رهبر جدید

عکس هفته: زنگ ورزش

عکس‌های برگزیده یازدهمین جشنواره عکس رشد

موضوع: مدرسه؛ خانه دوم

نام عکسزنگ ورزش

عکاس: سحر شمسی‌پور

 

 

زنگ ورزش