عکس رهبر جدید

عکس هفته: کلاس هنر

عکس‌های برگزیده یازدهمین جشنواره عکس رشد

 

موضوع: سبک زندگی فرهنگیان

نام عکس: کلاس هنر

عکاس: سعیدرضا مقصودی

 

کلاس هنر