عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

وحید

سیف‌الدینی

کهگیلویه و بویر احمد

کرمان

سازمان آموزش و پرورش استان کرمان

سازمان آموزش و پرورش استان کرمان