دوشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۶, ۰۳:۴۱
به سایت مجلات رشد خوش آمدید. ثبت نام کنید ورود
 

درباره هزارنقش

آن‌چه پیش روی شما است، حاصل تجربه‌های مجموعة‌ رشد برای اشاعة‌ فرهنگ مطالعه است. منظور از مجموعة‌ رشد، مجموعة‌ مدیران، کارشناسان، سردبیران و همکاران دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و نمایندگان نشریات رشد در استان‌ها و شهرهای سراسر کشور و معلمانی است که آگاهانه از مجلات رشد استفاده می‌کنند. همة‌ این نیروها می‌کوشند، خواندن و فرهنگ مطالعه را ترویج و گسترش دهند.

هزار نقش از این تجربه‌ها سخن می‌گوید و فرصتی فراهم می‌آورد تا خانوادة‌ بزرگ رشد، از عمق دیدگاه‌هایشان دربارة‌ «خواندن» بگویند، بنویسند و بشنوند که در این میان، نکات عمیق و خواندنی بسیار است. کافی است با تعمق و تفکر بیشتری بخوانیم تا از همدیگر یاد بگیریم.

لازم به توضیح است که آخرین شماره از نشریة هزارنقش در سال 1392 منتشر شده و از سال‌های بعد این نشریه با سال‌نامة رشد ادغام و در قالب یک نشریه منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

 

* هزار نقش؛ شمارة 4؛ بهار 1389 (کلیک کنید)

* ویژه‌نامة یازدهمین همایش نمایندگان مجلات رشد؛ تابستان 1390 (کلیک کنید)

* هزار نقش «نسخه الکترونیک»؛  شمارة 7؛  تابستان 1392  (کلیک کنید)

   جلد هزار نقش؛ شماره 4؛ بهار 1389          جلد هزار نقش؛ شماره 5؛ بهار 1390     

جلد هزار نقش؛ شماره 6؛ بهار 1391            جلد هزار نقش؛ شماره 7؛ بهار 1392        

جلد ویژه‌نامه یازدهمین همایش نمایندگان مجلات رشد؛ تابستان  1390

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می‌باشد.