پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۱۳

پیش‌گفتار

از انتشار نخستین شماره مجله رشد آموزش فیزیک در بهار 1364 تا صدمین شماره آن در پاییز 1391 بیش از 27 سال می‌گذرد. دکتر غلامعلی حداد عادل در پایان پیش‌گفتار نخستین شماره این مجله نوشته است: «همکاران گرامی؛ معلمانی که افسران خط مقدم جبهه مبارزه با جهال و عقب‌ماندگی هستید، رشد آموزش فیزیک دستی است که از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی اموزشی وزارت آموزش و پرورش به‌سوی شما دراز شده است. این دست را در دست خویش با گرمی بگیرید و بفشارید.»
خوشبختانه مخاطبان این مجله به این درخواست پاسخ مثبت داده‌اند. مهم‌ترین مشکل شماره‌های نخست مجله سختی تهیه مطالب کافی مجله بود؛ به‌طوری که تعداد زیادی از شماره‌های اولیه مجله به‌صورت دو شماره در یک مجله منتظر می شد. ولی اکنون با مشارکت فزاینده فرهنگیان، این مشکل برطرف شده است و همواره تعداد زیادی از مقاله‌های علمی و تجربه‌های آموزشی در اختیار داریم.
اکنون با تقدیم مطالب شماره‌های 1 تا 100، امیدواریم نهالی که به همت گروهی از افراد مشتاق و علاقه‌مند کاشته شده است، هرچه بیشتر رشد کند و در آینده با نقد وراهنمایی‌های جامعه آموزش فیزیک ایران و به‌ویژه معلمالن ارجمند فیزیک، بارور شود و بتواند کمبودها و نارسایی‌های خود را برطرف سازد.

مجله رشد آموزش فیزیک

۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۲۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۴۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۷۱
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۱۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۶۰
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۸۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۴۱
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۴۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۷۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۰۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۸۶
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۹۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۸۱
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۸۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۶۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۲۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۷۰
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۳۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۳۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۳۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۸۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۳۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۹۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۷۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۳۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۷۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۱۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۹۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۶۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۱۲۷
صفحه ۱ از ۱