پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۹

پیش‌گفتار

از انتشار نخستین شماره مجله رشد آموزش فیزیک در بهار 1364 تا صدمین شماره آن در پاییز 1391 بیش از 27 سال می‌گذرد. دکتر غلامعلی حداد عادل در پایان پیش‌گفتار نخستین شماره این مجله نوشته است: «همکاران گرامی؛ معلمانی که افسران خط مقدم جبهه مبارزه با جهال و عقب‌ماندگی هستید، رشد آموزش فیزیک دستی است که از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی اموزشی وزارت آموزش و پرورش به‌سوی شما دراز شده است. این دست را در دست خویش با گرمی بگیرید و بفشارید.»
خوشبختانه مخاطبان این مجله به این درخواست پاسخ مثبت داده‌اند. مهم‌ترین مشکل شماره‌های نخست مجله سختی تهیه مطالب کافی مجله بود؛ به‌طوری که تعداد زیادی از شماره‌های اولیه مجله به‌صورت دو شماره در یک مجله منتظر می شد. ولی اکنون با مشارکت فزاینده فرهنگیان، این مشکل برطرف شده است و همواره تعداد زیادی از مقاله‌های علمی و تجربه‌های آموزشی در اختیار داریم.
اکنون با تقدیم مطالب شماره‌های 1 تا 100، امیدواریم نهالی که به همت گروهی از افراد مشتاق و علاقه‌مند کاشته شده است، هرچه بیشتر رشد کند و در آینده با نقد وراهنمایی‌های جامعه آموزش فیزیک ایران و به‌ویژه معلمالن ارجمند فیزیک، بارور شود و بتواند کمبودها و نارسایی‌های خود را برطرف سازد.

مجله رشد آموزش فیزیک

۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۴۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۳۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۰
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۰
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۶
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۶
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۰
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۶۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۰۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۸۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۸۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۸۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۶۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۸۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۶۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۱۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۶۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۷۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۷۴۱
صفحه ۱ از ۱