جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ ۰۷:۲۲

پیش‌گفتار

از انتشار نخستین شماره مجله رشد آموزش فیزیک در بهار 1364 تا صدمین شماره آن در پاییز 1391 بیش از 27 سال می‌گذرد. دکتر غلامعلی حداد عادل در پایان پیش‌گفتار نخستین شماره این مجله نوشته است: «همکاران گرامی؛ معلمانی که افسران خط مقدم جبهه مبارزه با جهال و عقب‌ماندگی هستید، رشد آموزش فیزیک دستی است که از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی اموزشی وزارت آموزش و پرورش به‌سوی شما دراز شده است. این دست را در دست خویش با گرمی بگیرید و بفشارید.»
خوشبختانه مخاطبان این مجله به این درخواست پاسخ مثبت داده‌اند. مهم‌ترین مشکل شماره‌های نخست مجله سختی تهیه مطالب کافی مجله بود؛ به‌طوری که تعداد زیادی از شماره‌های اولیه مجله به‌صورت دو شماره در یک مجله منتظر می شد. ولی اکنون با مشارکت فزاینده فرهنگیان، این مشکل برطرف شده است و همواره تعداد زیادی از مقاله‌های علمی و تجربه‌های آموزشی در اختیار داریم.
اکنون با تقدیم مطالب شماره‌های 1 تا 100، امیدواریم نهالی که به همت گروهی از افراد مشتاق و علاقه‌مند کاشته شده است، هرچه بیشتر رشد کند و در آینده با نقد وراهنمایی‌های جامعه آموزش فیزیک ایران و به‌ویژه معلمالن ارجمند فیزیک، بارور شود و بتواند کمبودها و نارسایی‌های خود را برطرف سازد.

مجله رشد آموزش فیزیک

۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۳۱
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۵۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۷۰
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۳۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۸۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۶۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۶۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۹۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۲۱
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۷۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۶
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۶
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۰
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۱
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۷۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۳۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۶
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۷۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۰۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۷۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۷۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۰۰۰
صفحه ۱ از ۱