شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

پیش‌گفتار

از انتشار نخستین شماره مجله رشد آموزش فیزیک در بهار 1364 تا صدمین شماره آن در پاییز 1391 بیش از 27 سال می‌گذرد. دکتر غلامعلی حداد عادل در پایان پیش‌گفتار نخستین شماره این مجله نوشته است: «همکاران گرامی؛ معلمانی که افسران خط مقدم جبهه مبارزه با جهال و عقب‌ماندگی هستید، رشد آموزش فیزیک دستی است که از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی اموزشی وزارت آموزش و پرورش به‌سوی شما دراز شده است. این دست را در دست خویش با گرمی بگیرید و بفشارید.»
خوشبختانه مخاطبان این مجله به این درخواست پاسخ مثبت داده‌اند. مهم‌ترین مشکل شماره‌های نخست مجله سختی تهیه مطالب کافی مجله بود؛ به‌طوری که تعداد زیادی از شماره‌های اولیه مجله به‌صورت دو شماره در یک مجله منتظر می شد. ولی اکنون با مشارکت فزاینده فرهنگیان، این مشکل برطرف شده است و همواره تعداد زیادی از مقاله‌های علمی و تجربه‌های آموزشی در اختیار داریم.
اکنون با تقدیم مطالب شماره‌های 1 تا 100، امیدواریم نهالی که به همت گروهی از افراد مشتاق و علاقه‌مند کاشته شده است، هرچه بیشتر رشد کند و در آینده با نقد وراهنمایی‌های جامعه آموزش فیزیک ایران و به‌ویژه معلمالن ارجمند فیزیک، بارور شود و بتواند کمبودها و نارسایی‌های خود را برطرف سازد.

مجله رشد آموزش فیزیک

۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۸۰۶
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۱۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۶
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۰۱
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۰
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۶
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۸۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۱
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۰
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۶
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۶
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۶۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۶۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۹۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۶۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۸۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۶۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۹۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۹۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۵۸۹
صفحه ۱ از ۱