چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۳۳

پیش‌گفتار

از انتشار نخستین شماره مجله رشد آموزش فیزیک در بهار 1364 تا صدمین شماره آن در پاییز 1391 بیش از 27 سال می‌گذرد. دکتر غلامعلی حداد عادل در پایان پیش‌گفتار نخستین شماره این مجله نوشته است: «همکاران گرامی؛ معلمانی که افسران خط مقدم جبهه مبارزه با جهال و عقب‌ماندگی هستید، رشد آموزش فیزیک دستی است که از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی اموزشی وزارت آموزش و پرورش به‌سوی شما دراز شده است. این دست را در دست خویش با گرمی بگیرید و بفشارید.»
خوشبختانه مخاطبان این مجله به این درخواست پاسخ مثبت داده‌اند. مهم‌ترین مشکل شماره‌های نخست مجله سختی تهیه مطالب کافی مجله بود؛ به‌طوری که تعداد زیادی از شماره‌های اولیه مجله به‌صورت دو شماره در یک مجله منتظر می شد. ولی اکنون با مشارکت فزاینده فرهنگیان، این مشکل برطرف شده است و همواره تعداد زیادی از مقاله‌های علمی و تجربه‌های آموزشی در اختیار داریم.
اکنون با تقدیم مطالب شماره‌های 1 تا 100، امیدواریم نهالی که به همت گروهی از افراد مشتاق و علاقه‌مند کاشته شده است، هرچه بیشتر رشد کند و در آینده با نقد وراهنمایی‌های جامعه آموزش فیزیک ایران و به‌ویژه معلمالن ارجمند فیزیک، بارور شود و بتواند کمبودها و نارسایی‌های خود را برطرف سازد.

مجله رشد آموزش فیزیک

۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۵۰
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۸۶۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۸۰
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۶
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۷۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۸۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۱
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۰۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۱
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۰۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۰۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۸۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۷۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۸۸۰
صفحه ۱ از ۱