پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۹

آشنایی با مجله رشد آموزش زبان

مقدمه
«رشد آموزش زبان» با 27 سال سابقه انتشار، یکی از قدیمی‌ترین مجلات تخصصی کشوراست. این مجله از سال 1374 رتبه علمی ـ ترویجی دریافت کرد و مقالات چاپ شده در آن از امتیاز مربوطه بهره‌مند می‌شوند. مخاطبان مجله طیف وسیعی از مدرسان مراکز تربیت معلم و دبیران شاغل یا در حال تحصیل در دوره‌های عالی را شامل می‌شوند.

اهداف
مجله رشد آموزش زبان  (Roshd FLT) به زبان فارسی و سه زبان خارجی انگلیسی، آلمانی و فرانسه، هر سال در چهار شماره، زیر نظر «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» وزارت آموزش و پرورش در «دفتر انتشارت و تکنولوژی آموزشی» چاپ می‌شود. برخی از اهداف اصلی مورد نظر مجله به شرح زیر هستند:
1. نقد و بررسی برنامه درسی زبان‌های خارجی؛
2. ارتقای سطح دانش و مهارت‌های دبیران و ایجاد و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در آن‌ها؛
3. معرفی و بررسی روش‌های تدریس و آموزش زبان؛
4. ارائه یافته‌های پژوهش‌های کاربردی آموزش زبان؛
5. تأکید بر رویکرد فرهنگی و تربیتی حاکم بر برنامه درسی.

تاریخچه انتشار
رشد آموزش زبان‌های خارجی (انگلیسی، آلمانی و فرانیه)، از سال 1363 به سردبیر آقای دکتر جلیل صادقیان و هیئت تحریریه، زیر نظر گروه زبان انگلیسی «دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی» سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تا سال 1365 به مدت دو سال منتشر شد. پس از آن، از سال 1366 تا تابستان سال 1388 (از شماره 11 تا 91) به طور مستمر به سردبیری دکتر سیداکبر میرحسنی و زیر نظر دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به چاپ رسید. در حال حاضر نیز، به سردبیری دکتر محمدرضا عنانی‌سراب منتشر می‌شود.
هیئت تحریریه مجله، با بهره‌مندی از همکاری استادان باتجربه و با تشکیل جلسات منظم در طول سالیان انتشار مجله، توانسته است با انتشاربه موقع و اعمال سیاست‌های بلندمدت، جایگاه ویژه‌ای برای مجله، بین نشریات علمی ـ ترویجی کسب کند. کسب رتبه علمی ـ ترویجی از سال 1374 تاکنون، نشان می‌دهد که رشد آموزش زبان در جهت تحقق اهداف خود پیشرفت مستمری داشته است.

محتوای مجله شامل بخشی‌هایی به این شرح است:

الف) رشد و معلم
1. گفت‌وگو با صاحب‌نظران و معلمان باتجربه.
2. درج ایده‌ها، پیشنهادات و نظریات دبیران و مدرسان زبان.
3. معرفی کتاب‌های موجود در بازار.
4. (English Through Fun) (این مطلب با استفاده از طنز، نکته‌های آموزشی زبان انگلیسی را ارائه می‌دهد.)

ب) بخش علمی ـ ترویجی
1. مقالات دانش‌افزایی که آخرین یافته‌ها را در مورد مقولات آموزشی به زبان ساده معرفی می‌کنند.
2. مقالات معرفی تکنیک‌ها و روش های تدریس در کلاس درس.

ج) نحوه بررسی مقالات
مقالات دریافتی، ابتدا بر اساس معیارهای زیر و هم‌چنین نحوه نگارش مشخص شده، توسط دو داور بررسی می‌شوند:
1. تازگی موضوع؛
2. تناسب موضوع با نیازهای آموزش و پرورش؛
3. وجود ارتباط منطقی بین بخش‌های مختلف مقاله؛
4. تناسب بین فرضیه، داده‌ها و تنایج (در مورد مقالات پژوهشی)؛
5. نتیجه‌گیری مبتنی بر تحلیل داده‌ها و ارائه پیشنهادهای عملی (در مورد مقالات مروری، نتیجه‌گیری به همراه توصیه برای دبیران آورده شود)؛
6. رعایت سبک نگارش متناسب با نوع مقاله؛
7. استفاده از منابع معتبر و پیروی از قواعد ثبت ارجاعات درونی متن؛
8. رعایت محدودیت حجم مقاله در بیان مطلب.

مقالاتی که از حداقل معیار برخوردار باشند پذیرفته می‌شوند و اصلاحات لازم در آن‌ها به عمل می‌آید. در مواردی نیز پیشنهادهایی به مؤلف ارائه می‌شود تا در مقاله اعمال کند. فرایند داوری معمولا پنج هفته طول می‌کشد و نتیجه به صورت کتبی یا از طریق تلفن، به مؤلفان اطلاع داده می‌شود.

 

۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۰۴۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۳۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۱۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۵۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۰۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۷۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۳۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۶۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۳۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۸۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۷۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۰۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۷۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۷۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۰۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۲۱۶
صفحه ۱ از ۱