پنج شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۶, ۰۹:۰۴
به سایت مجلات رشد خوش آمدید. ثبت نام کنید ورود
 

آشنایی با مجله رشد آموزش زبان

مقدمه
«رشد آموزش زبان» با 27 سال سابقه انتشار، یکی از قدیمی‌ترین مجلات تخصصی کشوراست. این مجله از سال 1374 رتبه علمی ـ ترویجی دریافت کرد و مقالات چاپ شده در آن از امتیاز مربوطه بهره‌مند می‌شوند. مخاطبان مجله طیف وسیعی از مدرسان مراکز تربیت معلم و دبیران شاغل یا در حال تحصیل در دوره‌های عالی را شامل می‌شوند.

اهداف
مجله رشد آموزش زبان  (Roshd FLT) به زبان فارسی و سه زبان خارجی انگلیسی، آلمانی و فرانسه، هر سال در چهار شماره، زیر نظر «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» وزارت آموزش و پرورش در «دفتر انتشارت و تکنولوژی آموزشی» چاپ می‌شود. برخی از اهداف اصلی مورد نظر مجله به شرح زیر هستند:
1. نقد و بررسی برنامه درسی زبان‌های خارجی؛
2. ارتقای سطح دانش و مهارت‌های دبیران و ایجاد و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در آن‌ها؛
3. معرفی و بررسی روش‌های تدریس و آموزش زبان؛
4. ارائه یافته‌های پژوهش‌های کاربردی آموزش زبان؛
5. تأکید بر رویکرد فرهنگی و تربیتی حاکم بر برنامه درسی.

تاریخچه انتشار
رشد آموزش زبان‌های خارجی (انگلیسی، آلمانی و فرانیه)، از سال 1363 به سردبیر آقای دکتر جلیل صادقیان و هیئت تحریریه، زیر نظر گروه زبان انگلیسی «دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی» سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تا سال 1365 به مدت دو سال منتشر شد. پس از آن، از سال 1366 تا تابستان سال 1388 (از شماره 11 تا 91) به طور مستمر به سردبیری دکتر سیداکبر میرحسنی و زیر نظر دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به چاپ رسید. در حال حاضر نیز، به سردبیری دکتر محمدرضا عنانی‌سراب منتشر می‌شود.
هیئت تحریریه مجله، با بهره‌مندی از همکاری استادان باتجربه و با تشکیل جلسات منظم در طول سالیان انتشار مجله، توانسته است با انتشاربه موقع و اعمال سیاست‌های بلندمدت، جایگاه ویژه‌ای برای مجله، بین نشریات علمی ـ ترویجی کسب کند. کسب رتبه علمی ـ ترویجی از سال 1374 تاکنون، نشان می‌دهد که رشد آموزش زبان در جهت تحقق اهداف خود پیشرفت مستمری داشته است.

محتوای مجله شامل بخشی‌هایی به این شرح است:

الف) رشد و معلم
1. گفت‌وگو با صاحب‌نظران و معلمان باتجربه.
2. درج ایده‌ها، پیشنهادات و نظریات دبیران و مدرسان زبان.
3. معرفی کتاب‌های موجود در بازار.
4. (English Through Fun) (این مطلب با استفاده از طنز، نکته‌های آموزشی زبان انگلیسی را ارائه می‌دهد.)

ب) بخش علمی ـ ترویجی
1. مقالات دانش‌افزایی که آخرین یافته‌ها را در مورد مقولات آموزشی به زبان ساده معرفی می‌کنند.
2. مقالات معرفی تکنیک‌ها و روش های تدریس در کلاس درس.

ج) نحوه بررسی مقالات
مقالات دریافتی، ابتدا بر اساس معیارهای زیر و هم‌چنین نحوه نگارش مشخص شده، توسط دو داور بررسی می‌شوند:
1. تازگی موضوع؛
2. تناسب موضوع با نیازهای آموزش و پرورش؛
3. وجود ارتباط منطقی بین بخش‌های مختلف مقاله؛
4. تناسب بین فرضیه، داده‌ها و تنایج (در مورد مقالات پژوهشی)؛
5. نتیجه‌گیری مبتنی بر تحلیل داده‌ها و ارائه پیشنهادهای عملی (در مورد مقالات مروری، نتیجه‌گیری به همراه توصیه برای دبیران آورده شود)؛
6. رعایت سبک نگارش متناسب با نوع مقاله؛
7. استفاده از منابع معتبر و پیروی از قواعد ثبت ارجاعات درونی متن؛
8. رعایت محدودیت حجم مقاله در بیان مطلب.

مقالاتی که از حداقل معیار برخوردار باشند پذیرفته می‌شوند و اصلاحات لازم در آن‌ها به عمل می‌آید. در مواردی نیز پیشنهادهایی به مؤلف ارائه می‌شود تا در مقاله اعمال کند. فرایند داوری معمولا پنج هفته طول می‌کشد و نتیجه به صورت کتبی یا از طریق تلفن، به مؤلفان اطلاع داده می‌شود.

 

شماره 1؛ پاییز 1363

شماره 1؛ پاییز 13634,090.4 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 2؛ زمستان 1363

شماره 2؛ زمستان 13635,980.1 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 3؛ بهار 1364

شماره 3؛ بهار 13644,479.3 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 4؛ تابستان 1364

شماره 4؛ تابستان 13644,122, KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 5؛ پاییز 1364

شماره 5؛ پاییز 13645,517.6 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 6؛ زمستان 1364

شماره 6؛ زمستان 13643,652.5 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 7؛ پاییز 1364

شماره 7؛ پاییز 13642,366.7 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 9؛ پاییز 1365

شماره 9؛ پاییز 13652,167.8 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 10؛ زمستان 1365

شماره 10؛ زمستان 13651,861.5 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 19؛ بهار 1368

شماره 19؛ بهار  13683,419.1 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 20 و 21؛ تابستان 1368

شماره 20 و 21؛ تابستان 13683,849.8 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 26 و 27؛ زمستان 1369

شماره 26 و 27؛ زمستان 13693,255.9 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 28؛ تابستان 1370

شماره 28؛ تابستان 13706,896.6 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 29؛ پاییز 1370

شماره 29؛ پاییز 13706,047.2 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 38؛ زمستان 1372

شماره 38؛ زمستان 13722,146.8 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 39؛ بهار 1373

شماره 39؛ بهار 13733,255.6 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 40؛ بهار 1374

شماره 40؛ بهار 13744,003.1 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 41؛ پاییز 1374

شماره 41؛ پاییز 13743,518.3 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 42؛ زمستان 1374

شماره 42؛ زمستان 13744,953.6 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 43؛ بهار 1375

شماره 43؛ بهار 13755,884, KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 44؛ پاییز 1375

شماره 44؛ پاییز 13752,869, KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 45؛ زمستان 1375

شماره 45؛ زمستان 13755,891.2 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 46؛ بهار 1376

شماره 46؛ بهار 13762,744.2 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 47؛ پاییز 1376

شماره 47؛ پاییز 13762,409.5 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 48؛ زمستان 1376

شماره 48؛ زمستان 13762,487.7 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 49؛ بهار 1377

شماره 49؛ بهار 13772,475.4 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 50؛ تابستان 1377

شماره 50؛ تابستان 13772,774, KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 51؛ پاییز 1377

شماره 51؛ پاییز 13772,625.1 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 52؛ زمستان 1377

شماره 52؛ زمستان 13772,294.4 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 53؛ بهار 1378

شماره 53؛ بهار 13781,984.5 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 54؛ تابستان 1378

شماره 54؛ تابستان 13782,555.7 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 55؛ پاییز 1378

شماره 55؛ پاییز 13782,561.4 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 56؛ زمستان 1378

شماره 56؛ زمستان 13782,611.1 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 57؛ بهار 1379

شماره 57؛ بهار 13792,519.1 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 58؛ پاییز 1379

شماره 58؛ پاییز 13792,612.4 KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 59؛ زمستان 1379

شماره 59؛ زمستان 13793,214, KB
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 60؛ بهار 1380

شماره 60؛ بهار 13802,994.8 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 61؛ تابستان 1380

شماره 61؛ تابستان 13803,070.4 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 62؛ پاییز 1380

شماره 62؛ پاییز 13803,358.3 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 63؛ زمستان 1380

شماره 63؛ زمستان 13803,757.7 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 64؛ بهار 1381

شماره 64؛ بهار 13814,223, KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 65؛ پاییز 1381

شماره 65؛ پاییز 13814,188.6 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 66؛ زمستان 1381

شماره 66؛ زمستان 13813,563.5 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 67؛ بهار 1382

شماره 67؛ بهار 13823,063.2 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 68؛ تابستان 1382

شماره 68؛ تابستان 13824,528.3 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 69؛ پاییز 1382

شماره 69؛ پاییز 13823,280, KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 70؛ بهار 1383

شماره 70؛ بهار 13834,351.2 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 71؛ تابستان 1383

شماره 71؛ تابستان 13834,084.1 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 72؛ پاییز 1383

شماره 72؛ پاییز 13832,610.4 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 73؛ زمستان 1383

شماره 73؛ زمستان 13832,828.9 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 74؛ بهار 1384

شماره 74؛ بهار 13842,669.5 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 75؛ تابستان 1384

شماره 75؛ تابستان 13842,541.3 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 76؛ پاییز 1384

شماره 76؛ پاییز 13842,644.6 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 77؛ زمستان 1384

شماره 77؛ زمستان 13842,459.5 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 78؛ بهار 1385

شماره 78؛ بهار 13852,974.2 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 79؛ تابستان 1385

شماره 79؛ تابستان 13852,648.4 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 80؛ پاییز 1385

شماره 80؛ پاییز 13853,161.6 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 81؛ زمستان 1385

شماره 81؛ زمستان 13853,270, KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 82؛ بهار 1386

شماره 82؛ بهار 13863,398.4 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 83؛ تابستان 1386

شماره 83؛ تابستان 13863,370.7 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 84؛ پاییز 1386

شماره 84؛ پاییز 13863,841.7 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 85؛ زمستان 1386

شماره 85؛ زمستان 13863,668.2 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 86؛ بهار 1387

شماره 86؛ بهار 13873,788.4 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 87؛ تابستان 1387

شماره 87؛ تابستان 13873,744.5 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 88؛ پاییز 1387

شماره 88؛ پاییز 13873,735, KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 89؛ زمستان 1387

شماره 89؛ زمستان 13873,508.1 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 90؛ بهار 1388

شماره 90؛ بهار 13883,508.9 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 91؛ تابستان 1388

شماره 91؛ تابستان 13883,272.9 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 92؛ پاییز 1388

شماره 92؛ پاییز 13883,147.6 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 93؛ زمستان 1388

شماره 93؛ زمستان 13883,688.8 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 94؛ بهار 1389

شماره 94؛ بهار 13893,295.1 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 95؛ تابستان 1389

شماره 95؛ تابستان 13893,242.6 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 96؛ پاییز 1389

شماره 96؛ پاییز 13893,460.3 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 97؛ زمستان 1389

شماره 97؛ زمستان 13893,344.8 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 98؛ بهار 1390

شماره 98؛ بهار 13903,263.6 KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 99؛ تابستان 1390

شماره 99؛ تابستان 13903,317, KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0

شماره 100؛ پاییز 1390

شماره 100؛ پاییز 13905,942, KB
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: 0
تعداد نمایش:
صفحه ۱ از ۱
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می‌باشد.