جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ ۰۷:۲۱

آشنایی با مجله رشد آموزش زبان

مقدمه
«رشد آموزش زبان» با 27 سال سابقه انتشار، یکی از قدیمی‌ترین مجلات تخصصی کشوراست. این مجله از سال 1374 رتبه علمی ـ ترویجی دریافت کرد و مقالات چاپ شده در آن از امتیاز مربوطه بهره‌مند می‌شوند. مخاطبان مجله طیف وسیعی از مدرسان مراکز تربیت معلم و دبیران شاغل یا در حال تحصیل در دوره‌های عالی را شامل می‌شوند.

اهداف
مجله رشد آموزش زبان  (Roshd FLT) به زبان فارسی و سه زبان خارجی انگلیسی، آلمانی و فرانسه، هر سال در چهار شماره، زیر نظر «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» وزارت آموزش و پرورش در «دفتر انتشارت و تکنولوژی آموزشی» چاپ می‌شود. برخی از اهداف اصلی مورد نظر مجله به شرح زیر هستند:
1. نقد و بررسی برنامه درسی زبان‌های خارجی؛
2. ارتقای سطح دانش و مهارت‌های دبیران و ایجاد و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در آن‌ها؛
3. معرفی و بررسی روش‌های تدریس و آموزش زبان؛
4. ارائه یافته‌های پژوهش‌های کاربردی آموزش زبان؛
5. تأکید بر رویکرد فرهنگی و تربیتی حاکم بر برنامه درسی.

تاریخچه انتشار
رشد آموزش زبان‌های خارجی (انگلیسی، آلمانی و فرانیه)، از سال 1363 به سردبیر آقای دکتر جلیل صادقیان و هیئت تحریریه، زیر نظر گروه زبان انگلیسی «دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی» سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تا سال 1365 به مدت دو سال منتشر شد. پس از آن، از سال 1366 تا تابستان سال 1388 (از شماره 11 تا 91) به طور مستمر به سردبیری دکتر سیداکبر میرحسنی و زیر نظر دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به چاپ رسید. در حال حاضر نیز، به سردبیری دکتر محمدرضا عنانی‌سراب منتشر می‌شود.
هیئت تحریریه مجله، با بهره‌مندی از همکاری استادان باتجربه و با تشکیل جلسات منظم در طول سالیان انتشار مجله، توانسته است با انتشاربه موقع و اعمال سیاست‌های بلندمدت، جایگاه ویژه‌ای برای مجله، بین نشریات علمی ـ ترویجی کسب کند. کسب رتبه علمی ـ ترویجی از سال 1374 تاکنون، نشان می‌دهد که رشد آموزش زبان در جهت تحقق اهداف خود پیشرفت مستمری داشته است.

محتوای مجله شامل بخشی‌هایی به این شرح است:

الف) رشد و معلم
1. گفت‌وگو با صاحب‌نظران و معلمان باتجربه.
2. درج ایده‌ها، پیشنهادات و نظریات دبیران و مدرسان زبان.
3. معرفی کتاب‌های موجود در بازار.
4. (English Through Fun) (این مطلب با استفاده از طنز، نکته‌های آموزشی زبان انگلیسی را ارائه می‌دهد.)

ب) بخش علمی ـ ترویجی
1. مقالات دانش‌افزایی که آخرین یافته‌ها را در مورد مقولات آموزشی به زبان ساده معرفی می‌کنند.
2. مقالات معرفی تکنیک‌ها و روش های تدریس در کلاس درس.

ج) نحوه بررسی مقالات
مقالات دریافتی، ابتدا بر اساس معیارهای زیر و هم‌چنین نحوه نگارش مشخص شده، توسط دو داور بررسی می‌شوند:
1. تازگی موضوع؛
2. تناسب موضوع با نیازهای آموزش و پرورش؛
3. وجود ارتباط منطقی بین بخش‌های مختلف مقاله؛
4. تناسب بین فرضیه، داده‌ها و تنایج (در مورد مقالات پژوهشی)؛
5. نتیجه‌گیری مبتنی بر تحلیل داده‌ها و ارائه پیشنهادهای عملی (در مورد مقالات مروری، نتیجه‌گیری به همراه توصیه برای دبیران آورده شود)؛
6. رعایت سبک نگارش متناسب با نوع مقاله؛
7. استفاده از منابع معتبر و پیروی از قواعد ثبت ارجاعات درونی متن؛
8. رعایت محدودیت حجم مقاله در بیان مطلب.

مقالاتی که از حداقل معیار برخوردار باشند پذیرفته می‌شوند و اصلاحات لازم در آن‌ها به عمل می‌آید. در مواردی نیز پیشنهادهایی به مؤلف ارائه می‌شود تا در مقاله اعمال کند. فرایند داوری معمولا پنج هفته طول می‌کشد و نتیجه به صورت کتبی یا از طریق تلفن، به مؤلفان اطلاع داده می‌شود.

 

۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۲۴۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۸۷۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۸۷۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۷۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۲۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۲۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۱۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۱۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۵۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۱۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۶۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۰۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۶۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۲۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۳۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۹۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۳۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۸۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۴۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۶۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۰۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۸۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۶۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۹۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۷۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۸۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۲۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۷۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۷۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۸۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۸۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۳۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۱۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۶۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۸۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۷۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۰۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۴۰۹
صفحه ۱ از ۱