شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

آشنایی با مجله رشد آموزش زبان

مقدمه
«رشد آموزش زبان» با 27 سال سابقه انتشار، یکی از قدیمی‌ترین مجلات تخصصی کشوراست. این مجله از سال 1374 رتبه علمی ـ ترویجی دریافت کرد و مقالات چاپ شده در آن از امتیاز مربوطه بهره‌مند می‌شوند. مخاطبان مجله طیف وسیعی از مدرسان مراکز تربیت معلم و دبیران شاغل یا در حال تحصیل در دوره‌های عالی را شامل می‌شوند.

اهداف
مجله رشد آموزش زبان  (Roshd FLT) به زبان فارسی و سه زبان خارجی انگلیسی، آلمانی و فرانسه، هر سال در چهار شماره، زیر نظر «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» وزارت آموزش و پرورش در «دفتر انتشارت و تکنولوژی آموزشی» چاپ می‌شود. برخی از اهداف اصلی مورد نظر مجله به شرح زیر هستند:
1. نقد و بررسی برنامه درسی زبان‌های خارجی؛
2. ارتقای سطح دانش و مهارت‌های دبیران و ایجاد و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در آن‌ها؛
3. معرفی و بررسی روش‌های تدریس و آموزش زبان؛
4. ارائه یافته‌های پژوهش‌های کاربردی آموزش زبان؛
5. تأکید بر رویکرد فرهنگی و تربیتی حاکم بر برنامه درسی.

تاریخچه انتشار
رشد آموزش زبان‌های خارجی (انگلیسی، آلمانی و فرانیه)، از سال 1363 به سردبیر آقای دکتر جلیل صادقیان و هیئت تحریریه، زیر نظر گروه زبان انگلیسی «دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی» سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تا سال 1365 به مدت دو سال منتشر شد. پس از آن، از سال 1366 تا تابستان سال 1388 (از شماره 11 تا 91) به طور مستمر به سردبیری دکتر سیداکبر میرحسنی و زیر نظر دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به چاپ رسید. در حال حاضر نیز، به سردبیری دکتر محمدرضا عنانی‌سراب منتشر می‌شود.
هیئت تحریریه مجله، با بهره‌مندی از همکاری استادان باتجربه و با تشکیل جلسات منظم در طول سالیان انتشار مجله، توانسته است با انتشاربه موقع و اعمال سیاست‌های بلندمدت، جایگاه ویژه‌ای برای مجله، بین نشریات علمی ـ ترویجی کسب کند. کسب رتبه علمی ـ ترویجی از سال 1374 تاکنون، نشان می‌دهد که رشد آموزش زبان در جهت تحقق اهداف خود پیشرفت مستمری داشته است.

محتوای مجله شامل بخشی‌هایی به این شرح است:

الف) رشد و معلم
1. گفت‌وگو با صاحب‌نظران و معلمان باتجربه.
2. درج ایده‌ها، پیشنهادات و نظریات دبیران و مدرسان زبان.
3. معرفی کتاب‌های موجود در بازار.
4. (English Through Fun) (این مطلب با استفاده از طنز، نکته‌های آموزشی زبان انگلیسی را ارائه می‌دهد.)

ب) بخش علمی ـ ترویجی
1. مقالات دانش‌افزایی که آخرین یافته‌ها را در مورد مقولات آموزشی به زبان ساده معرفی می‌کنند.
2. مقالات معرفی تکنیک‌ها و روش های تدریس در کلاس درس.

ج) نحوه بررسی مقالات
مقالات دریافتی، ابتدا بر اساس معیارهای زیر و هم‌چنین نحوه نگارش مشخص شده، توسط دو داور بررسی می‌شوند:
1. تازگی موضوع؛
2. تناسب موضوع با نیازهای آموزش و پرورش؛
3. وجود ارتباط منطقی بین بخش‌های مختلف مقاله؛
4. تناسب بین فرضیه، داده‌ها و تنایج (در مورد مقالات پژوهشی)؛
5. نتیجه‌گیری مبتنی بر تحلیل داده‌ها و ارائه پیشنهادهای عملی (در مورد مقالات مروری، نتیجه‌گیری به همراه توصیه برای دبیران آورده شود)؛
6. رعایت سبک نگارش متناسب با نوع مقاله؛
7. استفاده از منابع معتبر و پیروی از قواعد ثبت ارجاعات درونی متن؛
8. رعایت محدودیت حجم مقاله در بیان مطلب.

مقالاتی که از حداقل معیار برخوردار باشند پذیرفته می‌شوند و اصلاحات لازم در آن‌ها به عمل می‌آید. در مواردی نیز پیشنهادهایی به مؤلف ارائه می‌شود تا در مقاله اعمال کند. فرایند داوری معمولا پنج هفته طول می‌کشد و نتیجه به صورت کتبی یا از طریق تلفن، به مؤلفان اطلاع داده می‌شود.

 

۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۸۹۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۲۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۰۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۸۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۲۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۰۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۰۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۸۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۰۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۷۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۰۵۴
صفحه ۱ از ۱