پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۱۲

آشنایی با مجله رشد آموزش زبان

مقدمه
«رشد آموزش زبان» با 27 سال سابقه انتشار، یکی از قدیمی‌ترین مجلات تخصصی کشوراست. این مجله از سال 1374 رتبه علمی ـ ترویجی دریافت کرد و مقالات چاپ شده در آن از امتیاز مربوطه بهره‌مند می‌شوند. مخاطبان مجله طیف وسیعی از مدرسان مراکز تربیت معلم و دبیران شاغل یا در حال تحصیل در دوره‌های عالی را شامل می‌شوند.

اهداف
مجله رشد آموزش زبان  (Roshd FLT) به زبان فارسی و سه زبان خارجی انگلیسی، آلمانی و فرانسه، هر سال در چهار شماره، زیر نظر «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» وزارت آموزش و پرورش در «دفتر انتشارت و تکنولوژی آموزشی» چاپ می‌شود. برخی از اهداف اصلی مورد نظر مجله به شرح زیر هستند:
1. نقد و بررسی برنامه درسی زبان‌های خارجی؛
2. ارتقای سطح دانش و مهارت‌های دبیران و ایجاد و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در آن‌ها؛
3. معرفی و بررسی روش‌های تدریس و آموزش زبان؛
4. ارائه یافته‌های پژوهش‌های کاربردی آموزش زبان؛
5. تأکید بر رویکرد فرهنگی و تربیتی حاکم بر برنامه درسی.

تاریخچه انتشار
رشد آموزش زبان‌های خارجی (انگلیسی، آلمانی و فرانیه)، از سال 1363 به سردبیر آقای دکتر جلیل صادقیان و هیئت تحریریه، زیر نظر گروه زبان انگلیسی «دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی» سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تا سال 1365 به مدت دو سال منتشر شد. پس از آن، از سال 1366 تا تابستان سال 1388 (از شماره 11 تا 91) به طور مستمر به سردبیری دکتر سیداکبر میرحسنی و زیر نظر دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به چاپ رسید. در حال حاضر نیز، به سردبیری دکتر محمدرضا عنانی‌سراب منتشر می‌شود.
هیئت تحریریه مجله، با بهره‌مندی از همکاری استادان باتجربه و با تشکیل جلسات منظم در طول سالیان انتشار مجله، توانسته است با انتشاربه موقع و اعمال سیاست‌های بلندمدت، جایگاه ویژه‌ای برای مجله، بین نشریات علمی ـ ترویجی کسب کند. کسب رتبه علمی ـ ترویجی از سال 1374 تاکنون، نشان می‌دهد که رشد آموزش زبان در جهت تحقق اهداف خود پیشرفت مستمری داشته است.

محتوای مجله شامل بخشی‌هایی به این شرح است:

الف) رشد و معلم
1. گفت‌وگو با صاحب‌نظران و معلمان باتجربه.
2. درج ایده‌ها، پیشنهادات و نظریات دبیران و مدرسان زبان.
3. معرفی کتاب‌های موجود در بازار.
4. (English Through Fun) (این مطلب با استفاده از طنز، نکته‌های آموزشی زبان انگلیسی را ارائه می‌دهد.)

ب) بخش علمی ـ ترویجی
1. مقالات دانش‌افزایی که آخرین یافته‌ها را در مورد مقولات آموزشی به زبان ساده معرفی می‌کنند.
2. مقالات معرفی تکنیک‌ها و روش های تدریس در کلاس درس.

ج) نحوه بررسی مقالات
مقالات دریافتی، ابتدا بر اساس معیارهای زیر و هم‌چنین نحوه نگارش مشخص شده، توسط دو داور بررسی می‌شوند:
1. تازگی موضوع؛
2. تناسب موضوع با نیازهای آموزش و پرورش؛
3. وجود ارتباط منطقی بین بخش‌های مختلف مقاله؛
4. تناسب بین فرضیه، داده‌ها و تنایج (در مورد مقالات پژوهشی)؛
5. نتیجه‌گیری مبتنی بر تحلیل داده‌ها و ارائه پیشنهادهای عملی (در مورد مقالات مروری، نتیجه‌گیری به همراه توصیه برای دبیران آورده شود)؛
6. رعایت سبک نگارش متناسب با نوع مقاله؛
7. استفاده از منابع معتبر و پیروی از قواعد ثبت ارجاعات درونی متن؛
8. رعایت محدودیت حجم مقاله در بیان مطلب.

مقالاتی که از حداقل معیار برخوردار باشند پذیرفته می‌شوند و اصلاحات لازم در آن‌ها به عمل می‌آید. در مواردی نیز پیشنهادهایی به مؤلف ارائه می‌شود تا در مقاله اعمال کند. فرایند داوری معمولا پنج هفته طول می‌کشد و نتیجه به صورت کتبی یا از طریق تلفن، به مؤلفان اطلاع داده می‌شود.

 

۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۳۳۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۴۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۴۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۴۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۹۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۹۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۸۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۸۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۲۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۸۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۳۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۶۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۲۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۱۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۷۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۷۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۹۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۹۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۵۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۹۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۱۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۳۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۱۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۶۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۱۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۶۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۲۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۹۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۲۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۸۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۶۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۱۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۵۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۲۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۰۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۲۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۰۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۰۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۸۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۵۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۲۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۶۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۶۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۲۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۶۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۸۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۱۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۹۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۳۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۷۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۵۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۳۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۰۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۳۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۰۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۴۹۳
صفحه ۱ از ۱