چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۲۲

آشنایی با مجله رشد آموزش زبان

مقدمه
«رشد آموزش زبان» با 27 سال سابقه انتشار، یکی از قدیمی‌ترین مجلات تخصصی کشوراست. این مجله از سال 1374 رتبه علمی ـ ترویجی دریافت کرد و مقالات چاپ شده در آن از امتیاز مربوطه بهره‌مند می‌شوند. مخاطبان مجله طیف وسیعی از مدرسان مراکز تربیت معلم و دبیران شاغل یا در حال تحصیل در دوره‌های عالی را شامل می‌شوند.

اهداف
مجله رشد آموزش زبان  (Roshd FLT) به زبان فارسی و سه زبان خارجی انگلیسی، آلمانی و فرانسه، هر سال در چهار شماره، زیر نظر «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» وزارت آموزش و پرورش در «دفتر انتشارت و تکنولوژی آموزشی» چاپ می‌شود. برخی از اهداف اصلی مورد نظر مجله به شرح زیر هستند:
1. نقد و بررسی برنامه درسی زبان‌های خارجی؛
2. ارتقای سطح دانش و مهارت‌های دبیران و ایجاد و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در آن‌ها؛
3. معرفی و بررسی روش‌های تدریس و آموزش زبان؛
4. ارائه یافته‌های پژوهش‌های کاربردی آموزش زبان؛
5. تأکید بر رویکرد فرهنگی و تربیتی حاکم بر برنامه درسی.

تاریخچه انتشار
رشد آموزش زبان‌های خارجی (انگلیسی، آلمانی و فرانیه)، از سال 1363 به سردبیر آقای دکتر جلیل صادقیان و هیئت تحریریه، زیر نظر گروه زبان انگلیسی «دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی» سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تا سال 1365 به مدت دو سال منتشر شد. پس از آن، از سال 1366 تا تابستان سال 1388 (از شماره 11 تا 91) به طور مستمر به سردبیری دکتر سیداکبر میرحسنی و زیر نظر دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به چاپ رسید. در حال حاضر نیز، به سردبیری دکتر محمدرضا عنانی‌سراب منتشر می‌شود.
هیئت تحریریه مجله، با بهره‌مندی از همکاری استادان باتجربه و با تشکیل جلسات منظم در طول سالیان انتشار مجله، توانسته است با انتشاربه موقع و اعمال سیاست‌های بلندمدت، جایگاه ویژه‌ای برای مجله، بین نشریات علمی ـ ترویجی کسب کند. کسب رتبه علمی ـ ترویجی از سال 1374 تاکنون، نشان می‌دهد که رشد آموزش زبان در جهت تحقق اهداف خود پیشرفت مستمری داشته است.

محتوای مجله شامل بخشی‌هایی به این شرح است:

الف) رشد و معلم
1. گفت‌وگو با صاحب‌نظران و معلمان باتجربه.
2. درج ایده‌ها، پیشنهادات و نظریات دبیران و مدرسان زبان.
3. معرفی کتاب‌های موجود در بازار.
4. (English Through Fun) (این مطلب با استفاده از طنز، نکته‌های آموزشی زبان انگلیسی را ارائه می‌دهد.)

ب) بخش علمی ـ ترویجی
1. مقالات دانش‌افزایی که آخرین یافته‌ها را در مورد مقولات آموزشی به زبان ساده معرفی می‌کنند.
2. مقالات معرفی تکنیک‌ها و روش های تدریس در کلاس درس.

ج) نحوه بررسی مقالات
مقالات دریافتی، ابتدا بر اساس معیارهای زیر و هم‌چنین نحوه نگارش مشخص شده، توسط دو داور بررسی می‌شوند:
1. تازگی موضوع؛
2. تناسب موضوع با نیازهای آموزش و پرورش؛
3. وجود ارتباط منطقی بین بخش‌های مختلف مقاله؛
4. تناسب بین فرضیه، داده‌ها و تنایج (در مورد مقالات پژوهشی)؛
5. نتیجه‌گیری مبتنی بر تحلیل داده‌ها و ارائه پیشنهادهای عملی (در مورد مقالات مروری، نتیجه‌گیری به همراه توصیه برای دبیران آورده شود)؛
6. رعایت سبک نگارش متناسب با نوع مقاله؛
7. استفاده از منابع معتبر و پیروی از قواعد ثبت ارجاعات درونی متن؛
8. رعایت محدودیت حجم مقاله در بیان مطلب.

مقالاتی که از حداقل معیار برخوردار باشند پذیرفته می‌شوند و اصلاحات لازم در آن‌ها به عمل می‌آید. در مواردی نیز پیشنهادهایی به مؤلف ارائه می‌شود تا در مقاله اعمال کند. فرایند داوری معمولا پنج هفته طول می‌کشد و نتیجه به صورت کتبی یا از طریق تلفن، به مؤلفان اطلاع داده می‌شود.

 

۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۱۷۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۸۲۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۸۲۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۲۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۸۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۷۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۶۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۷۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۰۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۶۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۲۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۵۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۲۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۸۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۸۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۸۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۹۶
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۴
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۰
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۱
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۰۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۸
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۳
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۷
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۵
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۲
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۹
۱۸ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۰۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۳
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۷۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۰۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۶۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۲۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۵۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۱۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۷۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۱۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۴۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۱
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۳۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۶۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۵
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۴
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۶۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۰
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۳۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۲
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۸۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۹
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۹۷
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۲۶
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۴۸
۱۳ آذر ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۳۳۶
صفحه ۱ از ۱