پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ ۰۱:۵۵

نمونه آثار خوشنویسی دانش‌آموزان

 

 

نجمه عبدالهی از تهران

نجمه عبدالهی از تهران

 

 

نجمه عبدالهی از تهران

نجمه عبدالهی

 

 

محمدجواد کاتب از شیراز

محمد جواد کاتب از شیراز