دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ۰۹:۲۱

معرفی فعالیت‌های نمایندگان رشد

فعالیت‌های نمایندگان رشد عبارتند از:
۱. ترويج فرهنگ مطالعه و تقویت خلاقیت و اندیشه‌ورزی در بین دانش‌آموزان، معلمان و مدیران؛
۲. شناخت نیازها، علایق و خواسته‌های مخاطبان و انعکاس به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی؛
۳.  نیازسنجی از بُعد کمّی و اعلام به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی؛
۴.  ارتباط مستمر با نمایندگان زیر مجموعه و تبادل اطلاعات با آنان؛
۵. شرکت فعال در نشست‌های نمایندگان؛
۶. تسویه حساب با دفتر انتشارات کمک آموزشی در فواصل زمانی معین؛
۷.  برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و جشن‌های رشد با هماهنگی با دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی.

نشست هم‌اندیشی مجلات رشد با نمایندگان استان‌های بوشهر و یزد
نشست هم‌اندیشی مجلات رشد با نمایندگان استان‌های بوشهر و یزد
معرفی فعالیت‌های نمایندگان
معرفی فعالیت‌های نمایندگان
معرفی فعالیت‌های نمایندگان
معرفی فعالیت‌های نمایندگان
معرفی فعالیت‌های نمایندگان
نمایندگان استان هرمزگان، 19 تیر 96.. افست