شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

رشد آموزش شیمی

مجلة رشد آموزش شیمی، یکی از نشریات دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می‌باشد که در راستای تحقق هدف‌های نظام آموزشی کشور، ارتقای سطح علمی و تقویت مهارت‌های حرفه‌ای معلمان شیمی، دانشجویان رشتة‌ دبیری شیمی و همة‌ علاقه‌مندان به آموزش شیمی در 64 صفحه و با شمارگان حدود 15000 نسخه منتشر می‌شود.

معرفی تازه‌ترین دگرگونی‌ها، نوآوری‌ها، دستاوردها و پیشرفت‌های آموزشی ـ پژوهشی در حوزة‌ آموزش شیمی در ایران و جهان، نقد و بررسی نارسایی‌ها و تنگناهای موجود در آموزش شیمی کشور به‌ویژه در عرصه‌های طراحی و تولید راهنمای برنامه‌ی درسی، مواد و وسایل آموزشی و کمک آموزشی، روش‌های تدریس، نظام سنجش و ارزشیابی، ساختار شیوة اجرا و محتوای دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان و دوره‌های تحصیلات تکمیلی آموزش شیمی و فعالیت‌های علمی و آزمایشگاهی، هم چنین طرح پیشنهادها و دیدگاه‌های سازنده برای بهبود کمی و کیفی آموزش شیمی در کشور از جمله مهم‌ترین محورهای فعالیت این مجله است.

 

ارسال مقاله برای رشد آموزش شیمی

علاقه‌مندان درصورت تمایل به چاپ مقاله‌های خود در این نشریه لازم است چارچوب زیر را به شکل کامل رعایت کنند:

* مقاله‌های ارسالی باید تألیفی باشند و در تدوین آن از مراجع علمی معتبر و روزآمد استفاده شده باشد.

* عنوان مقاله، بالای صفحة نخست به صورت وسط‌چین نوشته شود و نام و نام‌خانوادگی نویسندگان همراه آدرس و تلفن محل کار یا منزل در زیر عنوان مقاله آورده شود.

* چکیدة‌ مقاله حداکثر در 300 کلمه نوشته شود و در زیر عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان با فاصله‌ای مناسب قرار گیرد.

*  دست‌کم سه تا حداکثر پنج واژة‌ کلیدی از متن مقاله انتخاب شده در سطری جداگانه در برابر عنوان «کلیدواژه‌ها:» در زیر چکیده مقاله قرار گیرد.

*  یک قطعه عکس 4×3 رنگی یا سیاه و سفید روی صفحه نخست مقاله الصاق شود.

* ساختار مقاله باید بخش‌های «مقدمه»، «نتیجه‌گیری»، «پانوشته‌ها» و «منابع» را به‌طور جداگانه دربر داشته باشد.

* شیوة نگارش و واژه‌های به‌کار گرفته شده در مقاله باید با متن مقاله‌های چاپ شده در مجله هماهنگ باشد.

* از به‌کاربردن واژه‌های لاتین در متن خودداری شود و هم ‌ارز لاتین واژه‌های به‌کار رفته در متن پایان مقاله در بخش پانوشت‌ها آورده شود.

* جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها شماره‌گذاری شود و در متن مقاله نیز با‌ آوردن شماره در محل مناسب معرفی شود.

*  منابع مورد استفاده شده مانند نمونه‌های ارائه شده در مجله در متن مقاله شماره‌گذاری شده، به ترتیب در انتهای مقاله نوشته شود. در مورد کتاب‌ حداقل نام نویسنده یا مترجم، سال انتشار و نام ناشر و در مورد مقاله نیز حداقل نام نویسنده، نام مجله، جلد، شماره‌ صفحه و سال انتشار آورده شود. برای منابع اینترنتی، آوردن آدرس دقیق به همراه نام نویسنده و سال انتشار ضروری است.

* نسخة‌ چاپی مقاله به صورت تایپ شده با نرم‌افزار Word به همراه لوح فشردة‌ آن به دفتر مجله ارسال شود. ارسال مقاله از طریق پست الکترونیکی اولویت دارد.

* مقاله‌های فرستاده شده در پی بررسی و در صورت پذیرش، پس از ویرایش به چاپ خواهد رسید.

* مجلة‌ رشد آموزش شیمی از پذیرش مقاله‌‌ای که در آن چارچوب یاد شده به طور کامل اجرا نشده باشد معذور است.

* مجلة‌ رشد آموزش شیمی از باز پس دادن مقاله‌هایی که به دلایلی به چاپ نمی‌رسند معذور است.

* نویسندگان مقاله‌ها، پاسخ‌گوی مستقیم نوشته‌های خود هستند.


نشانی دفتر مجله
تهران، صندوق پستی 6585 - 15875 (فصل‌نامة رشد آموزش شیمی)

 

نشانی پست الکترونیکی مجله
shimi@roshdmag.ir

 

تلفن دفتر مجله
88305862 - 021