جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

رشد آموزش قرآن

 

 

کاربران گرامی لطفاً توجه بفرمایید:

 

 * آخرین شماره از فصل‌نامة «رشد آموزش قرآن»  در تابستان 1394 منتشر شده است.

 

 * از پاییز 1394،  فصل‌نامة «رشد آموزش قرآن» با فصل‌نامة «رشد آموزش معارف اسلامی» ادغام شده است و در قالب مجلة «رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی» منتشر می‌شود.