پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

رشد تکنولوژی آموزشی

* برای استفادة معلمان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، مدیران مدارس و کارشناسان علوم تربیتی و برنامه‌ریزی درسی

* در 48 صفحه‌ رنگی + 4 صفحه جلد

* دورة انتشار ماه‌نامة رشد تکنولوژی آموزشی معادل یک سال تحصیلی (هشت شماره در سال)

 

انتشار این مجله از مهر ماه 1364 با عنوان ویژه‌نامة تکنولوژی آموزشی همراه با مجلة «رشد معلم» آغاز شد. این مجله از مهر ماه 1365 با عنوان رشد تکنولوژی آموزشی به انتشار خود ادامه داد.

این برنامه براساس اهداف کلی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، اسناد تحول بنیادین نظام آموزشی و هدف‌های خاص مجله رشد تکنولوژی آموزشی برای استفادة مخاطبان مجله (آموزگاران، دبیران، کارشناسان تعلیم‌وتربیت، دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان و مدیران مدارس کشور) تنظیم شده است که از سال  تحصیلی 95-1394 اجرا شده است.

 

فراهم کردن زمینه‌های ارتقای کیفیت و کمیت فرایند یاددهی و یادگیری از طریق افزایش دانش و بینش علمی، توانمندی‌های حرفه‌ای و تقویت تجربه‌های آموزشی معلمان است. این اهداف در قالب برنامه‌ای یک‌ساله همراه با معرفی فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات و ارائه نوآوری‌های آموزشی معلمان کشور و تجربیات جهانی آموزش‌وپرورش و با تأکید بر اهداف ارزشی و رویکردهای فرهنگی ـ تربیتی نظام جدید آموزشی کشور تهیه و تنظیم شده است.

 

 

نشانی دفتر مجله
 
تهران، صندوق پستی 6588 -15875 (ماه‌نامة رشد تکنولوژی آموزشی)

 

نشانی پست الکترونیکی مجله
technology@roshdmag.ir

 

تلفن دفتر مجله
88849098 - 021