چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

رشد معلم


* ویژة معلمان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارشناسان آموزش و پرورش

* در 48 صفحه رنگی + 4 صفحه جلد

* دورة انتشار ماه‌نامة رشد معلم معادل یک سال تحصیلی (هشت شماره در سال)

* اولین شمارة مجلة رشد معلم در سال تحصیلی 62-1361 منتشر شده است.

 

 

این برنامه براساس اهداف کلی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، اسناد تحول بنیادین و اهداف مجلة رشد معلم از جمله: توانمندسازی معلمان در ابعاد مختلف و نقش‌هایی که معلمان در کلاس درس دارند مانند مدیریت، مشاوره، دوستی و تدریس در کلاس درس براساس اسناد بالادستی از بُعد نظری و تجربه‌های زیسته همکاران در بُعد عملی و اجرای فعالیت‌ها در کلاس درس برای استفاده مخاطبان مجله (معلمان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارشناسان آموزش و پرورش) تنظیم شده است.

 

مجلة رشد معلم، نشریه‌ای است جهت اطلاع‌رسانی و آموزش غیرمستقیم معلمان در زمینه‌های فعالیت‌های مورد نیاز برای بهسازی فرایند یاددهی ـ یادگیری در محیط مدرسه و کلاس درس.

ماه‌نامة آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌‌رسانی رشد معلم، مجله‌ای است که پژوهش‌ها، مطالعات و تجربه‌های زیسته صاحب‌نظران و معلمان درباره مسائل بنیادی، کاربردی و تحولات آموزش‌وپرورش را برای انجام بهتر فرایند یاددهی ـ یادگیری به معلمان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ارائه می‌دهد.

 

 

نشانی دفتر مجله
 تهران، صندوق پستی 6586 - 15875 (ماه‌نامة رشد معلم)

 

نشانی پست الکترونیکی مجله
moallem@roshdmag.ir

 

تلفن دفتر مجله
88490232 - 021