شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

رشد مدرسه‌ فردا

* در 32 صفحه متن و 4 صفحه جلد

* 8 شماره در سال تحصیلی

* انتشار از دی‌ماه 1383 تاکنون

 

نشریة مدرسة فردا، نشریه‌ای است در حوزة فاوا و تعلیم و تربیت که مخاطبان آن معلمان، کارشناسان فاوا و آموزش و پرورش و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان می‌باشند.

 

مأموریت‌های این نشریه به قرار زیر است:

* توسعة دانش نظری و عملی مخاطبان  نشریه در حوزة فاوا تعلیم و تربیت؛

* معرفی آخرین دستاوردهای آموزش و پرورش جهان در عرصة فاوا و تعلیم و تربیت؛

* معرفی آخرین دستاوردهای آموزش و پرورش ایران در عرصة فاوا و تعلیم و تربیت؛

* توسعة تفکر انتقادی مخاطبان در کاربرد فاوا در تعلیم و تربیت؛

* توانمندسازی مخاطبان نشریه در به‌کارگیری فاوا در تعلیم و تربیت.


نشانی دفتر مجله

                تهران، صندوق پستی 6585 - 15875 (ماه‌نامة‌ رشد مدرسه‌ فردا)

 

نشانی پست الکترونیکی مجله
farda@roshdmag.ir


تلفن دفتر مجله
88490235 - 021