شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

رشد آموزش ابتدایی

 

* ویژة آموزگاران دورة ابتدایی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارشناسان آموزشی

* در 48 صفحه رنگی متن + 4 صفحه جلد

* ماه‌نامه و هشت شماره در سال

 

مجلة رشد آموزش ابتدایی در سال تحصیلی 97-1396 بیست‌و یکمین سال انتشار خود را آغاز می‌کند. با توجه به برنامه‌های مدون و منظم گذشته، در سال جاری نیز ضمن حفظ چارچوب اساسی مجله تلاش شده است تا با رصد تغییر و تحول نظام آموزشی دورة ابتدایی با افزودن مطالب مهم و جدید به غنای مجله و رضایت‌مندی مسئولان و مخاطبان افزوده شود.

در نظر است طی هشت شماره اصول و مأموریت‌های این مجله به شرح ذیل رعایت شود:

* توجه به رویکرد فرهنگی، تربیتی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی؛

* توجه به مباحث و موضوعات ذکر شده در اسناد بالادستی و برنامة درسی؛

* توجه به هویت اسلامی، ایرانی و میراث معنوی و مدنی کشور؛

* مشارکت دادن مخاطب و همة علاقه‌مندان در اظهارنظرهای قابل انعکاس و قابل اشتراک‌گذاری؛

*  توجه به فناوری‌های آموزشی؛

 

 

نشانی دفتر مجله
 
تهران، صندوق پستی 3331 - 15875 (ماه‌نامة رشد آموزش ابتدایی)

 

نشانی پست الکترونیکی مجله
ebtedayi@roshdmag.ir

 

تلفن دفتر مجله
88839178 - 021