شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

رشد دانش آموز

رشد دانش‌آموز

* برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی

*  32 صفحه متن + چهار صفحه جلد

* نُه شماره در سال تحصیلی

 

انتشار این مجله از اسفند 1327 با عنوان دانش‌آموز آغاز شد. این مجله بعد از انقلاب اسلامی در مهرماه 1368 به نام رشد دانش‌آموز به انتشار خود ادامه داد.

رشد دانش‌آموز برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی منتشر می‌شود. این مجله سعی دارد مطالب خود را بر سه محور مهم سرگرمی، آموزش و تزکیه، تهیه و تنظیم کند و اصل جذابیت را همواره در رویکردهای خود در نظر داشته باشد. رشد دانش‌آموز به تربیت و تقویت نیروهای انسانی فعال در انواع و قالب‌های ژورنالیسم کودک و نوجوان اهمیت می‌دهد و سعی دارد از محدود کردن و یک جانبه‌گرایی محتوایی در تولید مجله اجتناب ورزد.

رشد دانش‌آموز با اعتقاد به اصل: «مرا بخندان و به من یاد بده» تلاش می‌کند در فضایی شاد و پرنشاط، خوانندگان را به مطالعة متون مفید و مشارکت در فعالیت‌های مهارت‌ورزانه تشویق کند.

 

نشانی دفتر مجله
 
تهران، صندوق پستی 6589 -15875 (ماه‌نامة رشد دانش‌آموز)

 

نشانی پست الکترونیکی مجله
daneshamooz@roshdmag.ir

 

 

تلفن دفتر مجله
88849095 - 021