شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

 

* ویژة دانش‌آموزان نابینای دورة متوسطة اول سراسر کشور

* در 24 صفحه (با احتساب جلد)

* 8 شماره در سال تحصیلی

 

مأموریت مجلة رشد روشنِ نوجوان که انتشار آن از مهر ماه 1394 آغاز می‌شود، به شرح زیر است:

1. تدارک مجموعه‌ای از خواندنی‌های جذاب برای ارتقای دانش، مهارت‌های زندگی و نشاط در بین دانش‌آموزان نابینا (با رویکرد تکمیلی نسبت به برنامة درسی این گروه مخاطبان)؛

2. حرکت در راستای عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد فرهنگی و علمی دانش‌آموزان نابینا؛

3. کمک به خود‌اتکایی، اعتماد‌به‌نفس و خود‌باوریِ دانش‌آموزان نابینا با بهره‌مندی از قالب‌های متنوع و جذاب نوشتاری؛

4. کمک به ایجاد زمینه‌های تعامل هر‌چه‌بیشتر دانش‌آموزان نابینا با والدین، اولیاء مدرسه و شهر‌وندان.

 

* بخشی از مطالب این نشریه به‌طور ویژه و متناسب با نیاز‌های خاصِ مخاطبان آن تولید و آماده‌سازی خواهد شد و بخش دیگری که جنبة عمومی دارد و به‌طور مشترک برای هر دو گروه دانش‌آموزان بینا و نابینا قابل استفاده است، با اقتباس از مطالب مندرج در مجلة رشد نوجوان تدارک دیده شده است.

 

* به دلیل ویژگی‌های فنی این مجله که به زبان بِریل منتشر می‌شود و اندازة حروف آن تا سه‌ برابر حروف تایپی به فضا نیاز دارد، یکی از خصوصیات محوری این مجله، رعایت ایجاز در عین رسایی و جذابیت می‌باشد.

 

* با توجه به اینکه عنصر گرافیک و تصویر تقریباً جایی در این نشریه ندارد، مجموعة مطالب آن با زبانی مؤثر و قابل تجسم برای دانش‌آموزان نابینا تهیه شده و برای تقویت هر‌چه بیشتر این ویژگی از نظرات کارشناسی اساتید و متولیان خدمت به این گروه خاصِ مخاطبان در عرصه‌های مختلف استفاده می‌شود.