یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۳۰

 

رشد روشن دانش‌آموز

* ویژه دانش‌آموزان نابینای پایه‌های دوم و سوم ابتدایی سراسر کشور
* ۲۴ صفحه (با جلد)
* هشت شماره در سال تحصیلی

 انتشار این مجله از مهرماه ۱۳۹۳ آغاز شد. در سال تحصیلی گذشته حدود هشتاد درصد از مطالب مجله با «رشد نوآموز» هماهنگ بود. شعرها، داستان‌های کوتاه، چیستان‌ها و لطیفه‌ها‌ی رشد نوآموز عیناً یا با اندکی تغییر و تلخیص در رشد روشن استفاده شد.
برخی مطالب آموزشی و داستان‌ها‌ی تصویری آن بازنویسی و تعدادی نیز همراه داستان‌های طولانی حذف شد. داستان‌های کوتاه و مطالب مناسب برای این گروه از دانش‌آموزان تولید و جایگزین مطالب حذف شده گردید.

 در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ رشد روشن علاوه بر حفظ هماهنگی با مطالب رشد نوآموز (به خصوص شعرها، داستان‌های کوتاه، چیستان و سرگرمی‌ها) صفحاتی ویژه مخاطبان مجله کودکان نابینا، دارد: مطالب و داستان‌های آموزشی برای تقویت «تحرّک و جهت‌یابی»، شناخت بهتر محیط با توجه به صداها و بوها، کاردستی (دست‌ورزی)، صفحه ورزشی (آموزش بازی‌ها، نرمش‌ها و حرکت‌های جسمی مناسب) و آموزش مهارت‌های زندگی.

کودکان نابینا نسبت به بچه‌های عادی نیاز بیشتری به آموزش مهارت‌های زندگی دارند؛ مهارت‌هایی چون: برقرای ارتباط با بچه‌های هم سن و سال، حضور در جمع و آداب آن، حفظ و رعایت حریم شخصی خود و دیگران، درک احساس اطرافیان و...

رشد روشن قصد دارد در کنار اهداف مشترک سایر مجلات رشد (آموزش‌های دینی و اخلاقی و دادن اطلاعات علمی، اجتماعی و زیست محیطی) با قالب‌های متنوع شعر و داستان، گنجینه‌ واژگان کودکان را افزایش دهد؛ در آن‌ها انگیزه و علاقه‌ و عادت به مطالعه ایجاد کند؛ و در نهایت:


دیوار انزوای این گروه از فرزندان عزیزمان را بشکند و آن‌ها را به حضور در جمع و ارتباط بیشتر با جامعه و دنیای اطراف تشویق کند.