جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

رشد جوان

رشد جوان

* ویژة دانش‌آموزان دورة متوسطة دوّم

* در 48 صفحه متن + چهار صفحه جلد

* هشت شماره در سال تحصیلی

 

انتشار شمارة نخست این مجله به سال ۱۳۴۹ خورشیدی با عنوان پیک جوانان می‌رسد. این مجله بعد از انقلاب اسلامی در مهر‌ ماه سال 1363 با نام رشد جوان به انتشار خود ادامه داد.

با توجه به تجربة چهار دوره انتشار مجلة رشد جوان و دریافت بازخورد نظرات مخاطبان و شرایط متحول فرهنگی و سیاسی و اجتماعی جوانان و تأکید بر سیاست‌ها و رویکردهای محتوایی مجلات رشد و نیز لحاظ عنصر جذابیت و گیرایی و ایجاد خلاقیت و نوآوری در متون و شکل مجله، برنامة سالانة مجله با هم‌فکری اعضای شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی، تدوین و تصویب شد:

* تعمیق و توسعه هویت دینی و ملی بین جوانان؛

* توجه به علایق، نیازها و توانایی‌های مخاطبان؛

* تنوع و روزآمدی در موضوعات (سوژه‌ها)؛

* ایجاد خلاقیت و نوآوری در شیوة ارائه محتوا و شکل گرافیکی مجله؛

* ارتباط معنادار با دغدغه‌های آموزشی و درسی مخاطبان؛

* توجه به تحولات شگرف در حوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) و تأثیر آن در زندگی مخاطبان؛

* توجه به سرگرمی و طنز و عناصر متنی جذاب به تناسب جنبه روان‌شناختی و زیبایی شناختی جوانان؛

* توجه به روحیه کار و تلاش (کارآفرینی) و سازندگی در بین جوانان؛

* ارائه شیوه‌های پیشگیری انحرافات و بزهکاری‌های اجتماعی با توجه به شرایط و مقتضیات اجتماعی جوانان.


نشانی دفتر مجله
تهران، صندوق پستی 6584 - 15875 (ماه‌نامة رشد جوان)

 

نشانی پست الکترونیکی مجله
javan@roshdmag.ir

 

تلفن دفتر مجله
88849096 - 021