شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

رشد کودک

 

* برای خردسالان دورة آمادگی و دانش‌آموزان پایة اوّل ابتدایی

* در 32 صفحه متن + چهار صفحه جلد

* نُه شماره در سال تحصیلی

 

انتشار این مجله از مهرماه 1348 با عنوان پیک کودک آغاز شد. این مجله پس از انقلاب اسلامی در مهرماه سال 1373 با نام رشد کودک به انتشار خود ادامه داد.

هر شماره از رشد کودک دارای مطالبی است در زمینة قصه و داستان، شعر، گزارش، مقاله، تعلیمات اجتماعی و آشنایی با مفاهیم انسانی، دانش عمومی، کاردستی، بازی و سرگرمی و ... با هدف رشد ذهنی و عقلی و کسب مهارت و اعتماد به‌نفس. این مجله را در کلاس‌های آمادگی و اوّل دبستان مربیان و معلمان و یا در خانة پدران و مادران برای کودک و خردسال می‌خوانند. مطالب مجلة رشد کودک ساده و کوتاه است تا کودکان کلاس اول دبستان به مرور که «خواندن» می‌آموزند خود بتوانند بدون کمک گرفتن از دیگران بخوانند.

 

نشانی دفتر مجله
 تهران، صندوق پستی 6588 - 15875 (ماه‌نامة‌ رشد کودک)

 

نشانی پست الکترونیکی مجله
 koodak@roshdmag.ir

 

تلفن دفتر مجله
88490230 - 021