جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

نمایش شماره

رشد کودک
شماره‌ 3. آذر 88

اول، سلام
ص 2
یک اسم و چند قصه: سنگ
محمدرضا شمس، شکوه قاسم‌نیا، ناصر کشاورز، طاهره خردور   ص 3
درِ گوشی: با عمو پورنگ
ناصر کشاورز    ص 4
خودت بخوان
عبدالرحمن صفارپور  ص 6
چه مهربان است خدا!: بَه بَه چه غذایی!
مهری ماهوتی   ص 7
بزبزک زنگوله‌پا و بزغاله‌هایش: بچّه خرس
سوسن طاقدیس   ص 8
شعرهای شیرین
بابک نیک‌طلب، افسانه شعبان‌نژاد، حاد محقق، شراره وظیفه‌شناس، شاهده شفیعی   ص 10
لبخندک
شهرام شفیعی، ناصر کشاورز، شکوه قاسم‌نیا، مجید راستی، شراره وظیفه‌شناس، طاهره خردور، لاله جعفری    ص 12
نمایش عروسکی: معلّم بازی
شکوه قاسم‌نیا   ص 14
بازی بازی، نبازی
نسرین مهاجرانی   ص 16