یکشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۶, ۰۷:۱۹
به سایت مجلات رشد خوش آمدید. ثبت نام کنید ورود
 

نشریه ـ نمایش شماره

رشد معلم
شماره‌ 4. دی 90

جهانی‌شدن و آموزش و پرورش
جعفر ربانی
امیرکبیر
دیدارِ با سعادت 
(گفت‌و‌گو با اسماعیل سعادت)
محمد دشتی
* تعلیم و تربیت در جهان
ادگار فور؛ ترجمه پوری سلطانی
* نظم،اخلاق، آموزش و پرورش در عصر جهانی‌شدن
دکتر احمد نقیب‌زاده
سرزمین گنجینه فرهنگ‌ها  (ویژه‌نامه‌آموزش و پرورش خراسان شمالی)
* بحران‌های فراگیر نظام آموزشی تربیتی در عصر جهانی
دکتر اصغر افتخاری
* جهانی‌شدن و مسئله تربیت
داود فیرحی 
 * سه اصل مهم تربیتی در عصر جهانی‌شدن
دکتر محمود سریع‌القلم
اصلاح ملاک‌های انتخاب معلمان نمونه
ابوالقاسم محمد خلیلی‌پور‌
رادیو معلم
تأثیرات تشویق

مینا پاکپور رودسری
چوب معلم گُله
فریبا عزیزی
رهایی احمد از دخانیات
وحید حاج سعیدی
تجربه‌های موفق من
فریبا صادق مهدوی

*  این مقالات ویژه دوره ضمن خدمت فرهنگیان با عنوان «جهانی‌شدن و نقش آن در تعلیم و تربیت» است.
( کددوره:  91400477  )

عنواننویسنده
جهانی‌شدن و آموزش و پرورشجعفر ربانی
امیرکبیر...
دیدارِ با سعادت (گفت‌و‌گو با اسماعیل سعادت)محمد دشتی
* تعلیم و تربیت در جهانادگار فور؛ ترجمه پوری سلطانی
* نظم،اخلاق، آموزش و پرورش در عصر جهانی‌شدندکتر احمد نقیب‌زاده
سرزمین گنجینه فرهنگ‌ها (ویژه‌نامه‌آموزش و پرورش خراسان شمالی)...
* بحران‌های فراگیر نظام آموزشی تربیتی در عصر جهانیدکتر اصغر افتخاری
* جهانی‌شدن و مسئله تربیتداود فیرحی
* سه اصل مهم تربیتی در عصر جهانی‌شدندکتر محمود سریع‌القلم
اصلاح ملاک‌های انتخاب معلمان نمونهابوالقاسم محمد خلیلی‌پور‌
رادیو معلم...
تأثیرات تشویقمینا پاکپور رودسری
چوب معلم گُلهفریبا عزیزی
رهایی احمد از دخانیاتوحید حاج سعیدی
تجربه‌های موفق منفریبا صادق مهدوی
تعداد نمایش:۱
۱۵ مورد، صفحه ۱ از ۱
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می‌باشد.