جمعه، ۲ تیر ۱۳۹۶, ۰۶:۱۴
به سایت مجلات رشد خوش آمدید. ثبت نام کنید ورود
 

نشریه ـ نمایش شماره

رشد معلم
شماره‌ 3. آذر 90

سرمقاله: باز این چه شورش است
جعفر ربانی
گفت‌وگو: زما هم بیا قصه ای یادگیر (گفت و گو با دکترعلی اصغر فانی)
گزیده‌ای از خاطرات آموزشی: تجربه عمر
علی اصغر فانی
معلمان بزرگ ایران: استاد ابوالقاسم قربانی
اسفندیار معتمدی
آموزه‌های قرآنی: معراج مؤمن
محمد حسن مکارم
شناخت علمی: پیدایش برف در آسمان
ترجمه ایرج محمودی
* به سازی نظام تربیت، جذب و نگه داری معلم
 احمد صافی
مقالات: دکتر علی شریعتی و تعلیم و تربیت اسلامی
سید علی موسوی
گوناگون
* مقام معنوی معلم (جایگاه معلم در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی)
محمد رضا عطایی
مقالات: نگاهی به آموزش در جامعه صنعتی
پیتر سنگه
حبیب یغمایی و لافونتن
محمدکاظم احمدی 
سال جهاد اقتصادی: نقش آموزش و پرورش در افزایش تولیدملی
هانیه دودمانی ملکی
معرفی کتاب: آموزش به مثابه فرهنگ
جعفر ربانی
نقد و نظر: نگاهی به طرح مجتمع های آموزشی
حسین پیریایی
تجربه و خاطرات: سخن دل
سکینه علی محمدی
تجربه و خاطرات: اشک معلم
فاطمه جمشیدی
تجربه و خاطرات: آبرویم رفت
ربابه محمدي
تجربه و خاطرات: بارانی شدن
هوشنگ بهداروند
تجربه و خاطرات: به اندیشه شاگردان نمره بدهیم
یکتا پناه پور

*  این مقالات ویژه دوره ضمن خدمت فرهنگیان با عنوان "حقوق اجتماعی ، آموزشی و اداری معلم" است .
( کددوره:  91301252)

عنواننویسنده
سرمقاله: باز این چه شورش استجعفر ربانی
گفت‌وگو: زما هم بیا قصه ای یادگیر (گفت و گو با دکترعلی اصغر فانی)...
گزیده‌ای از خاطرات آموزشی: تجربه عمرعلی اصغر فانی
معلمان بزرگ ایران: استاد ابوالقاسم قربانیاسفندیار معتمدی
آموزه‌های قرآنی: معراج مؤمنمحمد حسن مکارم
شناخت علمی: پیدایش برف در آسمانترجمه ایرج محمودی
* به سازی نظام تربیت، جذب و نگه داری معلماحمد صافی
مقالات: دکتر علی شریعتی و تعلیم و تربیت اسلامیسید علی موسوی
گوناگون...
* مقام معنوی معلم (جایگاه معلم در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی)محمد رضا عطایی
مقالات: نگاهی به آموزش در جامعه صنعتیپیتر سنگه
حبیب یغمایی و لافونتنمحمدکاظم احمدی
سال جهاد اقتصادی: نقش آموزش و پرورش در افزایش تولیدملیهانیه دودمانی ملکی
معرفی کتاب: آموزش به مثابه فرهنگجعفر ربانی
نقد و نظر: نگاهی به طرح مجتمع های آموزشیحسین پیریایی
تجربه و خاطرات: سخن دلسکینه علی محمدی
تجربه و خاطرات: اشک معلمفاطمه جمشیدی
تجربه و خاطرات: آبرویم رفتربابه محمدی
تجربه و خاطرات: بارانی شدنهوشنگ بهداروند
تجربه و خاطرات: به اندیشه شاگردان نمره بدهیمیکتا پناه پور
تعداد نمایش:۱
۲۰ مورد، صفحه ۱ از ۱
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می‌باشد.