پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

نمایش شماره

رشد کودک
شماره‌ 4. دی 89

خودم و خودت
سردبیر
از کتاب خدا: پدر و مادر، خواب، خانه
انتخاب از: ناصر نادری
رفتم بالا، اومدم پایین: بابام بود
سروده‌ی: ناصر کشاورز
یک اسم و چند قصّه: عنکبوت
مجید راستی، فروزنده خداجو، محمدرضا شمس، لاله جعفری
من و بابا بزرگم: بابابزرگ و آسمان
جعفر ابراهیمی
من و بدنم: من و دندانم
مهری ماهوتی
ماجراى آقا کوچول: در دریا
مجید راستی
هاچین واچین: موشِ شکمو ...
محمدرضا شمس
بازى بازى، نبازى
لاله جعفری
جشن الفبا:
خودت بخوان
لاله جعفری
قصه بازی: داغ و باغ و کلاغ
شراره وظیفه‌شناس
شعر: ترانه‌های خانه
ناصر کشاورز، افسانه شعبان‌نژاد، مهری ماهوتی، شاهده شفیعی
فکر تو، فکر نو: خط بسته
طاهره خردور
خاله سوسکه و آقا موشه: رنگ
شکوه قاسم‌نیا
گفتم، گفت، فهمیدم: منقارهای عجیب
طاهره خردور
لبخندک
محمدرضا شمس، ناصر کشاورز، شکوه قاسم‌نیا، طاهره خردور
اگر گفتی
مجید راستی
کار دستى:
نقّاشی انگشتی
دزد نادان: آجر طلایی
سوسن طاقدیس
قِلقِلک: سرما
شهرام شفیعی
نویسنده‌های فردا: بشقاب و ...
قصّه‌هاى پیچ‌پیچى: کُلاه گُنده
یک، دو، سه: حالا تعجّب کن!
خدای ما: اى نگه‌دارنده
فروزنده خداجو
لالایى: عروسکِ قشنگم
مهری ماهوتی

عنوان
نویسنده

سردبیر
سروده‌ی: ناصر کشاورز
مجید راستی، فروزنده خداجو، محمدرضا شمس، لاله جعفری
لاله جعفری
شراره وظیفه‌شناس
ناصر کشاورز، افسانه شعبان‌نژاد، مهری ماهوتی، شاهده شفیعی
محمدرضا شمس، ناصر کشاورز، شکوه قاسم‌نیا، طاهره خردور
مجید راستی
سوسن طاقدیس
شهرام شفیعی
فروزنده خداجو