یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۶, ۱۴:۱۷
به سایت مجلات رشد خوش آمدید. ثبت نام کنید ورود
 

نشریه ـ نمایش شماره

رشد معلم
ویژه‌نامه پایه دهم

یادداشت سردبیر
جهان و هر آنچه در آن است، آموختنی است/ دکتر محمود امانی تهرانی

بخش اول: کلیات
برنامه‌های درسی جدید ناظر بر نیازهای کشور (گفت‌وگو با رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درخصوص برنامه‌های درسی جدید در پایه دهم)/ علی‌اکبر روشندل
چگونگی تأمین معلمان پایه دهم (گفت‌وگو با مهندس علی‌ زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش)/ نصرالله دادار
فرایند تدوین و اجرای سند تحول/ آمنه احمدی
نگاهی به برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/ دکتر سیدامیر رون
نیم نگاهی به دوره دوم متوسطه به مناسبت آغاز پایه دهم در سال تحصیلی جدید/ کوروش امیری‌نیا
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی (طلایی زواره از سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی می‌گوید)/ علی‌اکبر روشندل
سامانه فروش و پخش مدرسه (گفت‌وگو با سیداحمد حسینی، مدیرعامل انتشارت مدرسه)/ محمدحسین دیزجی
ویرایش کتاب درسی، ضرورت‌ها و بایسته‌ها/ افسانه حجتی طباطبائی
فارسی به مثابه زبان علم؛ آری یا نه؟/ دکتر محمود امانی‌طهرانی


بخش دوم: برنامه‌های درسی و دروس جدید
فرایند تولید کتاب‌های درسی پایه دهم/ کوروش امیری‌نیا
یک اثر یک گام به آینده (مدیریت نوین طرح اعتبارسنجی برخط محتوای کتاب‌های درسی جدیدالتألیف پایه دهم)/ مهندس محسن باهو
معرفی شناسنامه کتاب‌های درسی پایه دهم/ علی‌اکبر روشندل
سواد رسانه‌ای واجب‌تر از نان شب/ سیدغلامرضا فلسفی
زندگی واقعی در محتوای برنامه‌های درسی پایه دهم/ دکتر محمود معافی


بخش سوم: علم و هنر یاددهی ـ یادگیری
به سوی تحول کلاس درس/ دکتر محمود امانی‌طهرانی
تحول در فرهنگ آموزش با درس پژوهی/ دکتر ابوالفضل بختیاری
مهارت‌های مورد نیاز دانش‌آموزان در قرن 21/ دکتر زهره عابدی کرجی‌بان
معرفی کتاب/ سیدغلامرضا فلسفی
وبگاه‌هایی با دوره‌های آموزشی برخط/ عمار خدری، محمدجواد منصورزاده
فیلمی نو برای افزایش تعامل با فراگیر/ وحید گلستان
تولید فیلم آموزشی؛ چرا؟/ رضا ضیائی‌دوست
آموزش ساده و سریع گرافیک اطلاع‌رسان و آموزش/ دکتر مریم سلیمی
فصل‌نامه‌های رشد در بستر تحول (نگاهی به نقش و کارکرد مجلات رشد تخصصی در دوره متوسطه جدید)/ جعفر ربانی
کلاس معکوس در فیزیک 1 پایه دهم/ دکتر اشرف‌السادات شکرباغانی
نهضت یادگیری در کلاس و مدرسه/ زری آقاجانی، مجید پروانه شندی
آموزش محیط زیست در پایه دهم/ محمد کرام‌الدینی
آموزش معلمان/ مهدی رضائی

بخش چهارم: برنامه ویژه مدرسه
•  25 پرسش و پاسخ درباره برنامه ویژه مدرسه/ دکتر محمود امانی طهرانی
توصیه‌های لازم به مدیران مدارس (در خصوص اجرای درست برنامه‌ها به منظور تحقق یافتن اهداف پیش‌بینی شده)/ کوروش امیری‌نیا
مدیران مثبت اندیش، راهبران تحول!/ دکتر حیدر تورانی
طرح تعالی مدیریت مدرسه، بهبود مستمر فرایندها/ دکتر نیره شاه‌محمدی
حجم کتاب‌های درسی به سوی تحول کلاس درس/ دکتر محمود امانی طهرانی

عنواننویسنده
جهان و هر آنچه در آن است، آموختنی استدکتر محمود امانی تهرانی
برنامه‌های درسی جدید ناظر بر نیازهای کشور (گفت‌وگو با رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درخصوص برنامه‌های درسی جدید در پایه دهم)علی‌اکبر روشندل
چگونگی تأمین معلمان پایه دهم (گفت‌وگو با مهندس علی‌ زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش)نصرالله دادار
فرایند تدوین و اجرای سند تحولآمنه احمدی
نگاهی به برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایراندکتر سیدامیر رون
نیم نگاهی به دوره دوم متوسطه به مناسبت آغاز پایه دهم در سال تحصیلی جدیدکوروش امیری‌نیا
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی (طلایی زواره از سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی می‌گوید)علی‌اکبر روشندل
سامانه فروش و پخش مدرسه (گفت‌وگو با سیداحمد حسینی، مدیرعامل انتشارت مدرسه)محمدحسین دیزجی
ویرایش کتاب درسی، ضرورت‌ها و بایسته‌هاافسانه حجتی طباطبائی
فارسی به مثابه زبان علم؛ آری یا نه؟دکتر محمود امانی‌طهرانی
فرایند تولید کتاب‌های درسی پایه دهمکوروش امیری‌نیا
یک اثر یک گام به آینده (مدیریت نوین طرح اعتبارسنجی برخط محتوای کتاب‌های درسی جدیدالتألیف پایه دهم)مهندس محسن باهو
معرفی شناسنامه کتاب‌های درسی پایه دهمعلی‌اکبر روشندل
سواد رسانه‌ای واجب‌تر از نان شبسیدغلامرضا فلسفی
زندگی واقعی در محتوای برنامه‌های درسی پایه دهمدکتر محمود معافی
به سوی تحول کلاس درسدکتر محمود امانی‌طهرانی
تحول در فرهنگ آموزش با درس پژوهیدکتر ابوالفضل بختیاری
مهارت‌های مورد نیاز دانش‌آموزان در قرن 21دکتر زهره عابدی کرجی‌بان
معرفی کتابسیدغلامرضا فلسفی
وبگاه‌هایی با دوره‌های آموزشی برخطعمار خدری، محمدجواد منصورزاده
فیلمی نو برای افزایش تعامل با فراگیروحید گلستان
تولید فیلم آموزشی؛ چرا؟رضا ضیائی‌دوست
آموزش ساده و سریع گرافیک اطلاع‌رسان و آموزشدکتر مریم سلیمی
فصل‌نامه‌های رشد در بستر تحول (نگاهی به نقش و کارکرد مجلات رشد تخصصی در دوره متوسطه جدید)جعفر ربانی
کلاس معکوس در فیزیک 1 پایه دهمدکتر اشرف‌السادات شکرباغانی
تعداد نمایش:۱ ۲
۳۳ مورد، صفحه ۱ از ۲
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می‌باشد.