یکشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۶, ۰۹:۱۹
به سایت مجلات رشد خوش آمدید. ثبت نام کنید ورود
 

نشریه ـ نمایش شماره

رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کار دانش
شماره 44. زمستان 95

چگونگی مهارت و شایستگی/ دکتر بتول عطاران
گذر از برنامه درسی سنتی به برنامه درسی مبتنی بر شایستگی/ دکتر بهناز مرجانی
گزارشی از چهاردهمین دوره مسابقات علمی ـ کاربردی هنرجویان شاخه کاردانش/ نصرالله دادار
رفتار هوشمندانه درمحیط آموزشی پیوند بین نظریه و عمل آموزشی/ پاتریک جیام کاستلو/ مترجمان: احمد شریفان، سیده ربابه ریاضی و شهربانو سرداری          
در جستوجوی کشف استعدادها/ گزارشی از هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان‌های فنیوحرفه‌ای کشور در استان سمنان/ علیمحمد بخشوده
ریشه‌های اضطراب در هنرستان/ میترا امینی، شمسی محمدکریمی، مریم محمدکریمی
گزارشی از دهمین دوره جشنواره مهارت‌های هنری هنرستان‌های کاردانش/ سریه محمدنژاد
طب سنتی چه میگوید؟/ مرضیه صفری
آموزش همراه با تولید و فروش/ نصرالله دادار
آکواپونیک (آب کشت)، انقلابی در کاهش مصرف آب و افزایش تولید/ حسین رادنیا
الگوهای تدریس و یادگیری در آموزش فنی‌وحرفه‌ای/ رضا کاووسی
چگونه می‌توانیم کارگاه ایمن داشته باشیم؟/ حبیبالله عمارلو

عنواننویسنده
چگونگی مهارت و شایستگیدکتر بتول عطاران
گذر از برنامه درسی سنتی به برنامه درسی مبتنی بر شایستگیدکتر بهناز مرجانی
گزارشی از چهاردهمین دوره مسابقات علمی ـ کاربردی هنرجویان شاخه کاردانشنصرالله دادار
رفتار هوشمندانه درمحیط آموزشی پیوند بین نظریه و عمل آموزشیپاتریک جیام کاستلو/ مترجمان: احمد شریفان، سیده ربابه ریاضی و شهربانو سرداری
در جست‌وجوی کشف استعدادها/ گزارشی از هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور در استان سمنانعلی‌محمد بخشوده
ریشه‌های اضطراب در هنرستانمیترا امینی، شمسی محمدکریمی، مریم محمدکریمی
گزارشی از دهمین دوره جشنواره مهارت‌های هنری هنرستان‌های کاردانشسریه محمدنژاد
طب سنتی چه می‌گوید؟مرضیه صفری
آموزش همراه با تولید و فروشنصرالله دادار
آکواپونیک (آب کشت)، انقلابی در کاهش مصرف آب و افزایش تولیدحسین رادنیا
الگوهای تدریس و یادگیری در آموزش فنی‌وحرفه‌ایرضا کاووسی
چگونه می‌توانیم کارگاه ایمن داشته باشیم؟حبیب‌الله عمارلو
تعداد نمایش:۱
۱۲ مورد، صفحه ۱ از ۱
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می‌باشد.