جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

نمایش شماره

رشد کودک
شماره 1. مهر 95

یک مدرسه پر از دوست / مجید راستی
چند روز از این ماه (مهر 1395) / طاهره خردور
خدا به همه نزدیک است / ناصر نادری
کلاس اولی‌ها / طاهره خردور
کی بود؟ / کلر ژوبرت
ای وای! پیدا شد / سپیده خلیلی
آب / مجید عمیق
توپ لالا، شاخه لالا / مصطفی رحماندوست
من و عروسکم / سولماز خواجه‌وند
باد‌ آقا و فِرفِر فوت / محمدحسن حسینی
خوابِ اسبِ آبی / محمدرضا شمس
شعر (صدای بارون: بابک نیک‌طلب؛ کلاس اول: خاتون حسینی؛ ابرِ کوچیک: شکوه قاسم‌نیا؛ ساعت: مریم هاشم‌پور)
کاردستی با مقوا / طرح و اجرا: فاطمه رادپور
لپ قرمزی / محمدرضا شمس
دو تا پول / سوسن طاقدیس
در کشتی / تصویرگر: لالخ ضیایی
موچی و آقا فیله / احمد عربلو
رفتم به باغ گردو / افسانه شعبان‌نژاد
بازی پروانه‌ای / سمیه قلی‌زاده
آقای 1 / لاله جعفری
صدای هوهو / مهری ماهوتی
خرس سفید / محمود برآبادی
شعرهای خواندنی (من و درخت: شاهده شفیعی؛ قوقولی قو: مهری ماهوتی)
گِل بازی / طراح: نیلوفر محمدی