پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

نمایش شماره

رشد کودک
شماره 9. خرداد 95

چندروز از این ماه (خرداد 95)
آرزوی تو و من/ مجید راستی
آرزوی بچه‌ها (از قزوین)
چه کار کنم؟/ مهری ماهوتی
چه کار نکنم؟/ ناصر نادری
کرم و نخ ابریشم/ مجید عمیق
پس گردو کو؟/ سپیده خلیلی
بزرگ، کوچک/ طاهره خردور
کوچک، بزرگ/ زهره پریرخ
در موزه
قایق سواری (نمایش)/ محمدرضا شمس
شعر
قلقلک/ احمد عربلو
آتش! آتش!/ محمدحسن حسینی
ماهک و کمد/ هدی حدادی
سیر سیر/ سوسن طاقدیس
لک لک/ مجید راستی
کی‌ بود؟ کی‌ بود؟... خرگوشی بود/ افسانه شعبان‌نژاد
یک کتاب، یک دوست
شکل سازی با کاغذ شیرینی/ طاهره عرفانی
بشین و پاشو.... برو، بیا!/ سپیده حامدی
آرزوی ما
اَبر (قصه‌های دیدنی)
آخرین ستاره/ مریم هاشم‌پور
کردستان/ آمنه شکاری