پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

نمایش شماره

رشد کودک
شماره 8. اردیبهشت 89

اول، سلام
ص 1
یک اسم و چند قصه: خروس
فروزنده خداجو، لاله جعفری، ناصر کشاورز، محمدرضا شمس  ص 2
یک اسم و چند قصه: هندوانه
شراره وظیفه‌شناس، ناصر نادری، مجید راستی، طاهره خردور  ص 4
چه مهربان است خدا: خورشید ما
مهری ماهوتی   ص 6
شعرهای شنیدنی
ص 7
بزبزک زنگوله‌پا و بزغاله‌هایش: گرگ باغبان
سوسن طاقدیس  ص 8
کتاب‌های خوب
ص 10
سفر تابستانی
طراح بازی: ناصر کشاورز    ص 12
بخندک
محمدرضا شمس، شراره وظیفه‌شناس، شهرام شفیعی، شکوه قاسم‌نیا، طاهره خردور، ناصر کشاورز، ناصر نادری    ص 14
گفتم، گفتی، فهمیدم: دندان‌های عجیب
طاهره خردور     ص 16