چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۱۱

مشخصات پدیدآورنده

مسعود

تهرانی فرجاد

فوق لیسانس

علوم ارتباطات اجتماعی

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی (هیئت تحریریه) رشد آموزش پیش‌دبستانی

اطلاعات بیشتر

ـ راهنمای برنامه و فعالیت‌های دوره پیش دبستان، 1387، انتشارات مدرسه ـ اصول و چارچوب حاکم برنامه دوره پیش‌دبستان، 1385، مجله رشد قرآن ـ اهمیت انس با قرآن در کودکی، 1386، مجله رشد قرآن تربیت قرآنی، 1387، مجله رشد پیش‌دبستان ـ عوامل مؤثر در انس با قرآن در کودکی، 1387، مجله رشد پیش‌دبستان ـ استقبال از مهر با مهر، 1388، مجله رشد پیش‌دبستان ـ مهارت قرآنی یا انس با قرآن در کودکی، 1388، مجله رشد پیش‌دبستان ـ انس قرآن همراه با آموزه‌های قرآن، 1389، مجله رشد پیش‌دبستان ـ کودک کودک است بزرگ کوچک نیست، 1389، مجله رشد پیش‌دبستان ـ چگونگی تولید محتوای انس با قرآن، 1389، مجله رشد پیش‌دبستان

ـ مربی دوره ابتدایی و راهنمایی در مناطق 12 و 2 تهران ـ مدیریت دارالقرآن‌الکریم شعبات منطقه 2 تهران در مقاطع پیش‌دبستان به بالا ـ دبیر قرآن دبیرستان‌های منطقه 3 تهران ـ عضو شورای برنامه‌ریزی دوره پیش‌دبستان