پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ ۰۲:۰۶

مشخصات پدیدآورنده

محدثه

کشاورز اصلانی

لیسانس

مهندسی شیمی

عضو شورای برنامه‌ریزی (رشد برهان ریاضی دوره متوسطه اول)