رهبر
roshadmag/Stats 3

Visitors

52 User
21,282,733 User
1,332 User
23,087 User
Aug 12, 2013
1 User

اطلاعات مربوط به کاربر

34.228.52.21
Other
USA
DateUnique VisitPage Visit
12-06 1,133   User 1,615   Page
12-05 20,283   User 28,884   Page
12-04 27,760   User 37,941   Page
12-03 23,274   User 31,981   Page
12-02 19,929   User 28,073   Page
12-01 16,061   User 21,592   Page
11-30 14,937   User 20,899   Page
11-29 17,940   User 24,747   Page
11-28 21,669   User 29,732   Page
11-27 21,919   User 30,271   Page
11-26 21,803   User 29,369   Page
11-25 18,881   User 26,557   Page
11-24 17,635   User 23,949   Page
11-23 16,013   User 22,902   Page
11-22 16,681   User 23,269   Page
11-21 25,676   User 35,862   Page
11-20 22,934   User 33,696   Page
11-19 18,987   User 26,943   Page
11-18 18,040   User 25,386   Page
11-17 16,475   User 23,563   Page
11-16 15,055   User 22,753   Page
11-15 14,857   User 21,418   Page
11-14 17,968   User 25,958   Page
11-13 17,408   User 25,089   Page
11-12 17,355   User 24,534   Page
11-11 17,019   User 23,875   Page
11-10 15,365   User 21,417   Page
11-09 12,618   User 17,168   Page
11-08 12,556   User 17,448   Page
11-07 15,522   User 20,695   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
1,200,565 4 %

Hour 1 To 2
852,783 3 %

Hour 2 To 3
618,248 2 %

Hour 3 To 4
488,268 1 %

Hour 4 To 5
450,603 1 %

Hour 5 To 6
449,394 1 %

Hour 6 To 7
561,933 2 %

Hour 7 To 8
712,031 2 %

Hour 8 To 9
1,211,072 4 %

Hour 9 To 10
1,563,055 5 %

Hour 10 To 11
1,884,964 6 %

Hour 11 To 12
2,006,323 6 %

Hour 12 To 13
1,836,536 6 %

Hour 13 To 14
1,790,143 5 %

Hour 14 To 15
1,792,995 5 %

Hour 15 To 16
1,806,572 5 %

Hour 16 To 17
1,770,166 5 %

Hour 17 To 18
1,728,773 5 %

Hour 18 To 19
1,782,086 5 %

Hour 19 To 20
1,843,776 6 %

Hour 20 To 21
1,769,687 5 %

Hour 21 To 22
1,814,539 5 %

Hour 22 To 23
1,731,120 5 %

Hour 23 To 24
1,549,345 5 %
Country NameVisit countVisit percent
ZZZ
Unknown
8,284,652 40 %
IRN
IRN
3,828,230 18 %
USA
USA
2,170,933 10 %
EU
EU
1,366,314 7 %
DEU
DEU
1,337,449 6 %
FIN
FIN
1,162,231 6 %
ROM
ROM
985,101 5 %
IRL
IRL
615,411 3 %
SWE
SWE
293,350 1 %
POL
POL
142,864 1 %
GBR
GBR
88,084 0 %
RUS
RUS
86,204 0 %
AUS
AUS
85,788 0 %
CHN
CHN
85,355 0 %
DNK
DNK
80,164 0 %
FRA
FRA
62,006 0 %
ESP
ESP
57,842 0 %
UKR
UKR
49,169 0 %
CAN
CAN
44,123 0 %
JPN
JPN
35,126 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
12,791,396 69 %
Firefox
Firefox
1,951,512 11 %
Safari
Safari
1,291,086 7 %
Mozilla
Mozilla
776,218 4 %
Other
Other
451,431 2 %
IE 7.0
IE 7.0
413,987 2 %
IE 8.0
IE 8.0
237,882 1 %
IE 6.0
IE 6.0
217,759 1 %
IE 9.0
IE 9.0
149,877 1 %
IE 11.0
IE 11.0
95,142 1 %
Opera
Opera
90,988 0 %
IE 10.0
IE 10.0
59,132 0 %
Edge
Edge
53,881 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Linux 10,686,787 59 %
Windows 7 2,141,215 12 %
Other 1,357,636 7 %
iOS 1,160,286 6 %
Windows 10 1,110,389 6 %
XP 707,753 4 %
Windows 2003 371,505 2 %
Vista 240,708 1 %
Windows 8 212,658 1 %
Android 163,407 1 %
FreeBSD 492 0 %
WebOS 8 0 %
Windows Mobile 1 0 %
Search keywords 
testing 340,514
رشد 13,980
مجله رشد 11,858
WWW.roshdmag.ir 9,141
مجلات رشد 8,256
سایت رشد 7,852
testing''||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'' 6,412
3 3,306
roshdmag.ir 1,756
سایت مجلات رشد 1,533
مجله رشد معلم 1,206
رشد معلم 1,194
www.roshdmail.ir 1,104
مجله رشد کودک 1,020
content/ثبت-نام-در-دوره-های-آموزش-ضمن-خدمت-غیر-حضوری-مجلات-رشدویژه-کلیه-ی-همکاران-شاغل-در-واحد-های-آ 962
جشنواره عکس رشد 944
سایت مجله رشد 870
درس پژوهی 780
ریاضی 778
انتشارات رشد 704
مجله رشد دانش آموز 703
roshdmag 691
رشد نوجوان 645
مجله رشد نوجوان 630
مجله ی رشد 596
همیار معلم 556
سایت رشد نوجوان 531
اقدام پژوهی 530
تکنولوژی آموزشی 518
رشد علوم اجتماعی 504
مقاله 500
طرح همیار معلم 488
بازی 487
رشد دانش آموز 484
رشد فیزیک 466
خلاقیت 452
رشد کودک 443
مجله رشد ریاضی 426
رشد اموزش ریاضی 419
آموزش ریاضی 419
رشد آموزش ابتدایی 412
مجلات رشد ابتدایی 405
مجله برهان 404
رشد آموزش ریاضی 399
مجلات رشد معلم 391
عکس رشد 385
www.roshd.ir 362
شعر 361
طرح درس 361
www.roshd mag.ir 348