رهبر
roshadmag/Stats 3

Visitors

82 User
25,264,796 User
606 User
13,261 User
Aug 12, 2013
1 User

اطلاعات مربوط به کاربر

3.236.143.154
Other
USA
DateUnique VisitPage Visit
06-13 518   User 610   Page
06-12 10,862   User 14,135   Page
06-11 9,905   User 13,318   Page
06-10 15,364   User 18,530   Page
06-09 16,660   User 20,480   Page
06-08 19,540   User 22,953   Page
06-07 13,224   User 16,669   Page
06-06 11,761   User 14,095   Page
06-05 10,307   User 13,486   Page
06-04 13,307   User 17,483   Page
06-03 7,994   User 11,032   Page
06-02 7,378   User 10,933   Page
06-01 8,479   User 11,191   Page
05-31 7,712   User 10,059   Page
05-30 7,695   User 10,315   Page
05-29 9,764   User 13,191   Page
05-28 16,522   User 20,154   Page
05-27 16,680   User 21,022   Page
05-26 12,843   User 16,681   Page
05-25 13,441   User 17,487   Page
05-24 11,431   User 14,670   Page
05-23 9,172   User 12,088   Page
05-22 8,679   User 12,643   Page
05-21 7,688   User 10,454   Page
05-20 11,291   User 13,911   Page
05-19 10,798   User 14,061   Page
05-18 11,667   User 16,269   Page
05-17 11,818   User 16,852   Page
05-16 12,360   User 19,532   Page
05-15 12,191   User 16,130   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
1,432,707 4 %

Hour 1 To 2
1,001,333 3 %

Hour 2 To 3
721,234 2 %

Hour 3 To 4
575,775 1 %

Hour 4 To 5
531,074 1 %

Hour 5 To 6
518,231 1 %

Hour 6 To 7
645,517 2 %

Hour 7 To 8
846,342 2 %

Hour 8 To 9
1,395,247 4 %

Hour 9 To 10
1,783,601 5 %

Hour 10 To 11
2,142,300 5 %

Hour 11 To 12
2,269,829 6 %

Hour 12 To 13
2,102,729 5 %

Hour 13 To 14
2,107,772 5 %

Hour 14 To 15
2,119,532 5 %

Hour 15 To 16
2,114,883 5 %

Hour 16 To 17
2,070,515 5 %

Hour 17 To 18
2,044,315 5 %

Hour 18 To 19
2,123,668 5 %

Hour 19 To 20
2,200,378 6 %

Hour 20 To 21
2,134,223 5 %

Hour 21 To 22
2,176,416 6 %

Hour 22 To 23
2,090,659 5 %

Hour 23 To 24
1,869,586 5 %
Country NameVisit countVisit percent
ZZZ
Unknown
10,042,536 40 %
IRN
IRN
4,339,253 17 %
USA
USA
2,824,477 11 %
DEU
DEU
1,584,702 6 %
EU
EU
1,520,217 6 %
FIN
FIN
1,173,624 5 %
ROM
ROM
1,082,878 4 %
IRL
IRL
954,257 4 %
SWE
SWE
294,296 1 %
POL
POL
143,210 1 %
CHN
CHN
123,648 0 %
CAN
CAN
108,961 0 %
AUS
AUS
103,956 0 %
GBR
GBR
98,656 0 %
DNK
DNK
95,762 0 %
RUS
RUS
93,419 0 %
ESP
ESP
77,681 0 %
FRA
FRA
64,659 0 %
UKR
UKR
51,732 0 %
JPN
JPN
36,075 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
15,960,124 72 %
Firefox
Firefox
2,033,345 9 %
Safari
Safari
1,395,813 6 %
Mozilla
Mozilla
834,866 4 %
Other
Other
540,795 2 %
IE 7.0
IE 7.0
414,888 2 %
IE 8.0
IE 8.0
238,214 1 %
IE 6.0
IE 6.0
217,824 1 %
IE 9.0
IE 9.0
150,336 1 %
Opera
Opera
100,630 0 %
IE 11.0
IE 11.0
95,786 0 %
Edge
Edge
76,212 0 %
IE 10.0
IE 10.0
59,376 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Linux 13,615,583 63 %
Windows 7 2,180,500 10 %
Other 1,505,768 7 %
Windows 10 1,331,084 6 %
iOS 1,263,278 6 %
XP 708,657 3 %
Windows 2003 371,519 2 %
Vista 252,854 1 %
Windows 8 239,997 1 %
Android 200,191 1 %
FreeBSD 493 0 %
WebOS 8 0 %
Windows Mobile 1 0 %
Search keywords 
testing 364,149
رشد 13,980
مجله رشد 11,882
WWW.roshdmag.ir 9,141
مجلات رشد 8,264
سایت رشد 7,853
testing''||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'' 6,412
3 3,306
roshdmag.ir 1,756
سایت مجلات رشد 1,536
مجله رشد معلم 1,207
رشد معلم 1,194
www.roshdmail.ir 1,104
مجله رشد کودک 1,025
content/ثبت-نام-در-دوره-های-آموزش-ضمن-خدمت-غیر-حضوری-مجلات-رشدویژه-کلیه-ی-همکاران-شاغل-در-واحد-های-آ 962
جشنواره عکس رشد 944
سایت مجله رشد 870
درس پژوهی 781
ریاضی 778
انتشارات رشد 704
مجله رشد دانش آموز 704
roshdmag 691
رشد نوجوان 645
مجله رشد نوجوان 630
مجله ی رشد 596
همیار معلم 556
سایت رشد نوجوان 531
اقدام پژوهی 530
تکنولوژی آموزشی 518
رشد علوم اجتماعی 504
مقاله 500
طرح همیار معلم 489
بازی 487
رشد دانش آموز 484
رشد فیزیک 468
خلاقیت 452
رشد کودک 443
مجله رشد ریاضی 426
رشد اموزش ریاضی 419
آموزش ریاضی 419
رشد آموزش ابتدایی 412
مجلات رشد ابتدایی 405
مجله برهان 404
رشد آموزش ریاضی 399
مجلات رشد معلم 391
عکس رشد 385
www.roshd.ir 362
شعر 361
طرح درس 361
www.roshd mag.ir 348