رهبر

Visitors

143 User
15,262,084 User
5,204 User
11,101 User
Aug 12, 2013
1 User

اطلاعات مربوط به کاربر

18.232.127.73
Other
USA
DateUnique VisitPage Visit
12-03 5,204   User 6,883   Page
12-02 11,101   User 15,599   Page
12-01 12,705   User 16,951   Page
11-30 14,886   User 19,274   Page
11-29 19,956   User 26,768   Page
11-28 19,265   User 24,692   Page
11-27 18,719   User 24,147   Page
11-26 13,270   User 18,537   Page
11-25 12,275   User 16,517   Page
11-24 10,361   User 15,115   Page
11-23 11,525   User 17,170   Page
11-22 13,257   User 19,412   Page
11-21 12,114   User 17,594   Page
11-20 14,822   User 21,454   Page
11-19 23,294   User 29,516   Page
11-18 24,378   User 29,375   Page
11-17 25,681   User 30,707   Page
11-16 16,760   User 28,739   Page
11-15 18,805   User 27,573   Page
11-14 16,545   User 23,459   Page
11-13 18,091   User 24,435   Page
11-12 13,608   User 20,029   Page
11-11 15,918   User 21,404   Page
11-10 10,455   User 15,751   Page
11-09 24,801   User 30,606   Page
11-08 16,017   User 22,058   Page
11-07 16,884   User 23,688   Page
11-06 16,659   User 22,932   Page
11-05 15,856   User 22,064   Page
11-04 15,133   User 19,678   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
892,152 3 %

Hour 1 To 2
633,702 2 %

Hour 2 To 3
476,203 2 %

Hour 3 To 4
369,725 1 %

Hour 4 To 5
339,187 1 %

Hour 5 To 6
348,983 1 %

Hour 6 To 7
436,866 2 %

Hour 7 To 8
557,042 2 %

Hour 8 To 9
1,000,589 4 %

Hour 9 To 10
1,288,026 5 %

Hour 10 To 11
1,546,506 6 %

Hour 11 To 12
1,641,845 6 %

Hour 12 To 13
1,471,047 6 %

Hour 13 To 14
1,403,403 5 %

Hour 14 To 15
1,411,877 5 %

Hour 15 To 16
1,411,633 5 %

Hour 16 To 17
1,375,510 5 %

Hour 17 To 18
1,330,329 5 %

Hour 18 To 19
1,352,993 5 %

Hour 19 To 20
1,402,146 5 %

Hour 20 To 21
1,339,344 5 %

Hour 21 To 22
1,370,264 5 %

Hour 22 To 23
1,303,265 5 %

Hour 23 To 24
1,162,751 4 %
Country NameVisit countVisit percent
ZZZ
Unknown
6,209,401 42 %
IRN
IRN
3,058,144 21 %
USA
USA
1,288,766 9 %
DEU
DEU
994,661 7 %
EU
EU
988,052 7 %
ROM
ROM
725,487 5 %
FIN
FIN
449,416 3 %
SWE
SWE
286,673 2 %
IRL
IRL
177,736 1 %
POL
POL
142,366 1 %
CHN
CHN
82,145 1 %
RUS
RUS
74,381 0 %
GBR
GBR
71,593 0 %
AUS
AUS
61,754 0 %
FRA
FRA
57,200 0 %
DNK
DNK
55,672 0 %
UKR
UKR
44,735 0 %
ESP
ESP
44,425 0 %
CAN
CAN
36,608 0 %
JPN
JPN
34,187 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
8,403,230 64 %
Firefox
Firefox
1,797,405 14 %
Mozilla
Mozilla
718,288 5 %
Safari
Safari
572,340 4 %
IE 7.0
IE 7.0
411,564 3 %
Other
Other
306,939 2 %
IE 8.0
IE 8.0
237,282 2 %
IE 6.0
IE 6.0
217,549 2 %
IE 9.0
IE 9.0
148,893 1 %
IE 11.0
IE 11.0
90,070 1 %
Opera
Opera
72,227 1 %
IE 10.0
IE 10.0
58,934 0 %
Edge
Edge
28,958 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Linux 6,748,952 53 %
Windows 7 2,061,915 16 %
Other 1,077,346 8 %
Windows 10 731,336 6 %
XP 705,604 6 %
iOS 468,223 4 %
Windows 2003 371,412 3 %
Vista 239,731 2 %
Windows 8 198,235 2 %
Android 109,496 1 %
FreeBSD 485 0 %
WebOS 3 0 %
Windows Mobile 1 0 %
Search keywords 
testing 340,514
رشد 13,977
مجله رشد 11,825
WWW.roshdmag.ir 9,136
مجلات رشد 8,224
سایت رشد 7,850
testing''||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'' 6,412
3 3,306
roshdmag.ir 1,756
سایت مجلات رشد 1,530
مجله رشد معلم 1,203
رشد معلم 1,193
www.roshdmail.ir 1,104
مجله رشد کودک 1,014
content/ثبت-نام-در-دوره-های-آموزش-ضمن-خدمت-غیر-حضوری-مجلات-رشدویژه-کلیه-ی-همکاران-شاغل-در-واحد-های-آ 962
جشنواره عکس رشد 944
سایت مجله رشد 870
درس پژوهی 780
ریاضی 777
انتشارات رشد 704
مجله رشد دانش آموز 697
roshdmag 680
رشد نوجوان 645
مجله رشد نوجوان 628
مجله ی رشد 595
همیار معلم 556
سایت رشد نوجوان 531
اقدام پژوهی 530
تکنولوژی آموزشی 518
رشد علوم اجتماعی 504
مقاله 499
بازی 487
طرح همیار معلم 487
رشد دانش آموز 484
رشد فیزیک 466
خلاقیت 452
رشد کودک 443
مجله رشد ریاضی 426
رشد اموزش ریاضی 419
آموزش ریاضی 419
رشد آموزش ابتدایی 411
مجله برهان 404
مجلات رشد ابتدایی 401
رشد آموزش ریاضی 399
مجلات رشد معلم 391
عکس رشد 384
شعر 361
طرح درس 361
www.roshd.ir 361
www.roshd mag.ir 348