رهبر
Roshd Mag / Stats 3

Visitors

277 User
10,160,211 User
2,336 User
65,358 User
8/12/2013 12:00:00 AM
1 User
DateUnique VisitPage Visit
10-27 2,285   User 2,453   Page
10-26 63,586   User 68,569   Page
10-25 89,578   User 118,883   Page
10-24 23,891   User 112,293   Page
10-23 37,934   User 65,250   Page
10-22 50,511   User 54,395   Page
10-21 21,188   User 24,862   Page
10-20 73,721   User 78,605   Page
10-19 71,869   User 77,685   Page
10-18 66,350   User 71,242   Page
10-17 19,002   User 24,060   Page
10-16 12,822   User 17,506   Page
10-15 8,964   User 13,092   Page
10-14 7,584   User 11,185   Page
10-13 10,215   User 14,241   Page
10-12 11,440   User 15,866   Page
10-11 11,710   User 16,761   Page
10-10 12,257   User 16,668   Page
10-09 12,055   User 16,767   Page
10-08 7,515   User 10,591   Page
10-07 8,755   User 11,959   Page
10-06 10,044   User 13,453   Page
10-05 7,336   User 10,367   Page
10-04 10,820   User 15,482   Page
10-03 12,437   User 16,886   Page
10-02 15,093   User 20,765   Page
10-01 17,865   User 22,020   Page
09-30 8,777   User 12,607   Page
09-29 14,878   User 19,313   Page
09-28 13,239   User 17,576   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
650,536 3 %

Hour 1 To 2
445,475 2 %

Hour 2 To 3
323,839 2 %

Hour 3 To 4
239,686 1 %

Hour 4 To 5
216,370 1 %

Hour 5 To 6
221,212 1 %

Hour 6 To 7
282,522 1 %

Hour 7 To 8
383,261 2 %

Hour 8 To 9
735,530 4 %

Hour 9 To 10
974,198 5 %

Hour 10 To 11
1,186,757 6 %

Hour 11 To 12
1,267,683 7 %

Hour 12 To 13
1,130,690 6 %

Hour 13 To 14
1,066,677 6 %

Hour 14 To 15
1,055,153 6 %

Hour 15 To 16
1,064,912 6 %

Hour 16 To 17
1,023,751 5 %

Hour 17 To 18
996,774 5 %

Hour 18 To 19
1,016,679 5 %

Hour 19 To 20
1,063,876 6 %

Hour 20 To 21
993,888 5 %

Hour 21 To 22
1,020,362 5 %

Hour 22 To 23
965,453 5 %

Hour 23 To 24
856,476 4 %
Country NameVisit countVisit percent
ZZZ
ZZZ
4,130,340 42 %
IRN
IRN
2,490,355 25 %
USA
USA
830,122 8 %
EU
EU
638,755 7 %
DEU
DEU
546,531 6 %
ROM
ROM
243,633 2 %
SWE
SWE
226,609 2 %
POL
POL
141,782 1 %
FIN
FIN
84,486 1 %
CHN
CHN
71,707 1 %
RUS
RUS
61,296 1 %
GBR
GBR
59,815 1 %
FRA
FRA
54,385 1 %
IRL
IRL
42,547 0 %
UKR
UKR
40,824 0 %
AUS
AUS
39,363 0 %
DNK
DNK
34,736 0 %
JPN
JPN
32,558 0 %
CAN
CAN
28,997 0 %
ARG
ARG
25,913 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
4,554,378 53 %
Firefox
Firefox
1,603,922 19 %
Mozilla
Mozilla
618,015 7 %
IE 7.0
IE 7.0
405,856 5 %
Safari
Safari
346,661 4 %
Other
Other
250,113 3 %
IE 8.0
IE 8.0
233,646 3 %
IE 6.0
IE 6.0
214,493 3 %
IE 9.0
IE 9.0
127,874 1 %
IE 11.0
IE 11.0
80,186 1 %
IE 10.0
IE 10.0
57,260 1 %
Opera
Opera
41,891 0 %
Edge
Edge
13,972 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Linux 3,314,511 40 %
Windows 7 1,855,451 23 %
Other 938,516 11 %
XP 638,117 8 %
Windows 10 423,670 5 %
Windows 2003 360,648 4 %
iOS 266,715 3 %
Vista 205,509 2 %
Windows 8 157,167 2 %
Android 75,769 1 %
FreeBSD 394 0 %
WebOS 2 0 %
Windows Mobile 1 0 %
Search keywords 
رشد 13,925
مجله رشد 11,739
WWW.roshdmag.ir 9,133
مجلات رشد 8,190
سایت رشد 7,824
3 3,030
roshdmag.ir 1,753
سایت مجلات رشد 1,518
مجله رشد معلم 1,194
رشد معلم 1,186
www.roshdmail.ir 1,104
مجله رشد کودک 998
content/ثبت-نام-در-دوره-های-آموزش-ضمن-خدمت-غیر-حضوری-مجلات-رشدویژه-کلیه-ی-همکاران-شاغل-در-واحد-های-آ 962
جشنواره عکس رشد 944
سایت مجله رشد 867
ریاضی 770
درس پژوهی 757
انتشارات رشد 703
مجله رشد دانش آموز 694
roshdmag 678
رشد نوجوان 636
مجله رشد نوجوان 623
مجله ی رشد 595
همیار معلم 556
سایت رشد نوجوان 531
اقدام پژوهی 529
تکنولوژی آموزشی 518
طرح همیار معلم 487
رشد علوم اجتماعی 483
بازی 482
رشد دانش آموز 481
مقاله 466
رشد فیزیک 463
خلاقیت 447
رشد کودک 433
مجله رشد ریاضی 426
رشد اموزش ریاضی 418
آموزش ریاضی 414
رشد آموزش ابتدایی 409
مجله برهان 400
رشد آموزش ریاضی 397
مجلات رشد معلم 391
عکس رشد 384
مجلات رشد ابتدایی 377
شعر 361
www.roshd.ir 360
www.roshd mag.ir 348
مجلات رشد آموزش و پرورش 345
طرح درس 343
دانلود مجلات رشد 341