رهبر

Visitors

63 User
13,879,153 User
2,356 User
8,498 User
Aug 12, 2013
1 User
DateUnique VisitPage Visit
08-09 2,063   User 3,133   Page
08-08 7,943   User 9,627   Page
08-07 14,306   User 15,969   Page
08-06 7,934   User 9,847   Page
08-05 4,024   User 6,195   Page
08-04 3,987   User 6,195   Page
08-03 4,534   User 7,251   Page
08-02 5,190   User 8,062   Page
08-01 4,305   User 6,338   Page
07-31 4,272   User 6,038   Page
07-30 3,991   User 6,527   Page
07-29 3,738   User 5,409   Page
07-28 4,783   User 6,554   Page
07-27 6,606   User 9,163   Page
07-26 3,908   User 5,960   Page
07-25 4,556   User 7,121   Page
07-24 4,397   User 6,838   Page
07-23 3,743   User 6,386   Page
07-22 4,170   User 5,596   Page
07-21 4,310   User 6,063   Page
07-20 7,654   User 9,656   Page
07-19 7,225   User 9,649   Page
07-18 8,587   User 10,061   Page
07-17 6,951   User 8,851   Page
07-16 7,593   User 9,523   Page
07-15 7,000   User 8,880   Page
07-14 7,476   User 8,823   Page
07-13 8,052   User 10,093   Page
07-12 7,658   User 9,777   Page
07-11 9,843   User 12,214   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
830,388 3 %

Hour 1 To 2
591,886 2 %

Hour 2 To 3
446,685 2 %

Hour 3 To 4
350,438 1 %

Hour 4 To 5
323,022 1 %

Hour 5 To 6
330,876 1 %

Hour 6 To 7
405,402 2 %

Hour 7 To 8
518,039 2 %

Hour 8 To 9
939,326 4 %

Hour 9 To 10
1,214,438 5 %

Hour 10 To 11
1,458,408 6 %

Hour 11 To 12
1,550,124 6 %

Hour 12 To 13
1,387,802 6 %

Hour 13 To 14
1,314,426 5 %

Hour 14 To 15
1,321,203 5 %

Hour 15 To 16
1,318,671 5 %

Hour 16 To 17
1,282,974 5 %

Hour 17 To 18
1,238,544 5 %

Hour 18 To 19
1,253,229 5 %

Hour 19 To 20
1,299,547 5 %

Hour 20 To 21
1,232,147 5 %

Hour 21 To 22
1,258,642 5 %

Hour 22 To 23
1,199,479 5 %

Hour 23 To 24
1,077,208 4 %
Country NameVisit countVisit percent
ZZZ
Unknown
5,687,331 42 %
IRN
IRN
2,895,014 21 %
USA
USA
1,041,336 8 %
DEU
DEU
925,806 7 %
EU
EU
914,093 7 %
ROM
ROM
595,156 4 %
FIN
FIN
441,232 3 %
SWE
SWE
284,808 2 %
POL
POL
142,110 1 %
CHN
CHN
78,952 1 %
RUS
RUS
70,232 1 %
GBR
GBR
67,759 1 %
IRL
IRL
59,229 0 %
FRA
FRA
56,203 0 %
AUS
AUS
55,208 0 %
DNK
DNK
48,638 0 %
UKR
UKR
43,215 0 %
ESP
ESP
41,843 0 %
JPN
JPN
33,572 0 %
CAN
CAN
33,320 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
7,389,564 62 %
Firefox
Firefox
1,757,296 15 %
Mozilla
Mozilla
709,167 6 %
Safari
Safari
490,756 4 %
IE 7.0
IE 7.0
410,659 3 %
Other
Other
285,955 2 %
IE 8.0
IE 8.0
236,891 2 %
IE 6.0
IE 6.0
217,435 2 %
IE 9.0
IE 9.0
142,039 1 %
IE 11.0
IE 11.0
88,953 1 %
Opera
Opera
66,969 1 %
IE 10.0
IE 10.0
58,845 0 %
Edge
Edge
24,846 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Linux 5,828,587 51 %
Windows 7 2,012,489 17 %
Other 1,042,539 9 %
XP 704,553 6 %
Windows 10 660,801 6 %
iOS 389,940 3 %
Windows 2003 371,398 3 %
Vista 236,088 2 %
Windows 8 190,745 2 %
Android 98,305 1 %
FreeBSD 483 0 %
WebOS 3 0 %
Windows Mobile 1 0 %
Search keywords 
testing 340,514
رشد 13,970
مجله رشد 11,809
WWW.roshdmag.ir 9,136
مجلات رشد 8,215
سایت رشد 7,839
testing''||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'' 6,412
3 3,306
roshdmag.ir 1,755
سایت مجلات رشد 1,529
مجله رشد معلم 1,201
رشد معلم 1,193
www.roshdmail.ir 1,104
مجله رشد کودک 1,009
content/ثبت-نام-در-دوره-های-آموزش-ضمن-خدمت-غیر-حضوری-مجلات-رشدویژه-کلیه-ی-همکاران-شاغل-در-واحد-های-آ 962
جشنواره عکس رشد 944
سایت مجله رشد 870
درس پژوهی 778
ریاضی 777
انتشارات رشد 704
مجله رشد دانش آموز 696
roshdmag 680
رشد نوجوان 645
مجله رشد نوجوان 628
مجله ی رشد 595
همیار معلم 556
سایت رشد نوجوان 531
اقدام پژوهی 530
تکنولوژی آموزشی 518
رشد علوم اجتماعی 504
مقاله 499
بازی 487
طرح همیار معلم 487
رشد دانش آموز 483
رشد فیزیک 466
خلاقیت 452
رشد کودک 443
مجله رشد ریاضی 426
رشد اموزش ریاضی 419
آموزش ریاضی 419
رشد آموزش ابتدایی 411
مجله برهان 404
مجلات رشد ابتدایی 397
رشد آموزش ریاضی 397
مجلات رشد معلم 391
عکس رشد 384
شعر 361
طرح درس 361
www.roshd.ir 360
www.roshd mag.ir 348