معرفی نشریه چشم‌انداز آموزشی

شورای گزینش و ترجمة‌ متون خارجی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، به منظور ارتقای سطح علمی دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان عرصة‌ آموزش و پرورش اقدام به تولید نشریه‌ الکترونیکی چشم‌انداز آموزشی نمود.

این نشریه دربرگیرندة‌ مقالات منتخب ترجمه شده از مجلات آموزشی جهان از جمله مجله‌ «Prospect» از تولیدات «یونسکو»، مجله‌ «Educational Leadership» از تولیدات «ASCD» و... است.

 

این مجلات معمولاً به موضوعات بسیار مهم آموزش و پرورش در زمینه‌های برنامه‌ریزی درسی، مدیریت و رهبری آموزشی، بهبود وضعیت مدارس و ... می‌پردازند، از این رو منابع بسیار غنی و قابل اعتنایی در این زمینه محسوب می‌شوند.

 

در این نشریه اسکن مقالات به زبان انگلیسی نیز آورده شده است. دو زبانه ارائه شدن مقالات به این دلیل است که کاربران به‌طور هم‌زمان به متن اصلی مقالات نیز دست‌رسی داشته باشند و در صورت استفاده از مطالب این نشریه، امکان ذکر منبع برای آنان وجود داشته باشد.