دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / نمایندگان رشد / آلبوم تصویری گردهمایی‌های نمایندگان نشریات رشد / • سیزدهمین گردهمایی نمایندگان نشریات رشد شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران؛ شهریور ۱۳۹۲؛ تهران

نشست هم‌اندیشی رؤسای مناطق آموزش و پرورش شهر تهران و مدیران مجلات رشد؛ ۸ مرداد ۱۳۹۴؛ تنکابن