سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۲۸
۱۲ تیر ۱۳۹۷

قابل توجه نمایندگان محترم مجلات رشد استان تهران: لطفاً آمار دانش‌آموزان و همکاران فرهنگی منطقه خود را به صورت دقیق در ردیف و ستون مربوط به منطقه خود وارد کنید و برای بخش بازرگانی دفتر انتشارات و تکنول... [ادامه...]

۱۲ تیر ۱۳۹۷

قابل توجه نمایندگان محترم مجلات رشد استان تهران: لطفاً آمار دانش‌آموزان و همکاران فرهنگی منطقه خود را به صورت دقیق در ردیف و ستون مربوط به منطقه خود وارد کنید و برای بخش بازرگانی دفتر انتشارات و تکنول... [ادامه...]

۱۲ تیر ۱۳۹۷

قابل توجه نمایندگان محترم مجلات رشد استان تهران: لطفاً آمار دانش‌آموزان و همکاران فرهنگی منطقه خود را به صورت دقیق در ردیف و ستون مربوط به منطقه خود وارد کنید و برای بخش بازرگانی دفتر انتشارات و تکنول... [ادامه...]

۳۰ خرداد ۱۳۹۷

سالنامه رشد نشریه‌ای پژوهشی، آموزشی و تحلیلی است که می‌کوشد ضمن تبیین اهداف و جایگاه رسانه‌های آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت، چشم‌انداز آینده دنیای ارتباطات و رسانه‌ها را ترسیم و علایق، نیازها و نگرش‌ه... [ادامه...]

۹ خرداد ۱۳۹۷

اعلام مشخصات مجلات رشد در سال تحصیلی ۹۸ - ۱۳۹۷، و ارائه نکاتی برای برنامه‌ریزی جامع ادارات کل آموزش و پرورش در امر تبیین هدف‌ ها، تبلیغ و توزیع بهینه مجلات به شکلی که فرهنگیان و دانش‌ آموزان بتوانند ا... [ادامه...]

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

* قابل توجه نمایندگان محترم مجلات رشد:
لطفاً تعداد مجلات مورد نیاز برای سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ را در جدول پیوست تکمیل و برای امور بازرگانی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ارسال فرمایید. [ادامه...]