چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۶:۲۳
۴ شهریور ۱۳۹۸ بازدید: ۲۴۵

* قابل توجه نمایندگان محترم مجلات رشد:
لطفاً تعداد مجلات مورد نیاز برای سال تحصیلی ۹۹ – ۱۳۹۸ را در جدول پیوست تکمیل و برای امور بازرگانی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی ارسال فرمایید. [ادامه...]

۴ شهریور ۱۳۹۸ بازدید: ۱۴۱

اعلام قیمت مجلات رشد در سال تحصیلی ۹۹ – ۱۳۹۸، و ارائه نکاتی برای برنامه‌ریزی جامع ادارات کل آموزش و پرورش در امر تبیین هدف‌‌ها، تبلیغ و توزیع بهینه مجلات به شکلی که فرهنگیان و دانش‌ آموزان بتوانند از ... [ادامه...]