رشد آموزش علوم اجتماعی


دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در جهت ایجاد زمینه‌ مناسب برای تقویت مهارت‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان؛ کمک به ارتقای دانش معلمان در زمینه‌ اصول و مبانی آموزش و پرورش؛ معرفی راهبردها، رویکردها و روش‌های آموزش علوم اجتماعی؛ کمک به ارتقای دانش معلمان نسبت به محتوای کتاب‌های درسی؛ ایجاد زمینه‌ مناسب برای هم‌اندیشی و تبادل نظر بین معلمان، کارشناسان و برنامه‌ریزان درسی برای بهبود یا رفع تنگناهای آموزشی؛ آشنا کردن معلمان با تازه‌ترین دستاوردهای علمی در زمینه علوم اجتماعی؛ افزایش آگاهی‌های معلمان درباره رخدادهای علمی ـ آموزشی علوم اجتماعی در جهان و آشنا ساختن معلمان با مهم‌ترین مسائل موجود در حوزه‌های علمی ـ آموزشی، اقدام به انتشار مجله‌ آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش علوم اجتماعی نموده است. این مجله به صورت فصلنامه در 48 صفحه به چاپ می‌رسد.

ارسال مقاله به فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی
درصورتی‌که مایل به ارسال مقالات خود برای این مجله هستید، خواهشمند است به این نکات در تهیه‌ مقالات توجه فرمایید:

 سعی شود مطالب ارسالی بیشتر جنبه‌ کاربردی داشته باشد و از پرداختن طولانی به مبانی نظری و تئوری پرهیز شود.

مطالبی را که برای درج در مجله می‌فرستید، با آموزش علوم اجتماعی مرتبط باشد و در جای دیگری چاپ نشده باشد.

 مطالب ترجمه شده با متن اصلی ارسال شود.

 بهتر است متن را از طریق پست الکترونیکی (E-mail) برای ما بفرستید.

 نثر مطالب روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.

 مجله در رد، قبول، اصلاح و تلخیص مطالب رسیده مجاز است.

 مطالب ارسالی باید ساختار مقاله آموزشی شامل چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، متن، نتیجه‌گیری و پیشنهاد باشد.

 از ابزار قالب‌های علمی مناسب استفاده منطقی شود. به عنوان‌ مثال، از منابع اینترنتی در حد ضرورت استفاده شود.

 شماره تلفن تماس و نشانی دقیق پستی حتماً نوشته شود.

 

نشانی دفتر مجله
تهران، صندوق پستی ۶۵۸۵  - ۱۵۸۷۵ (فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی)

نشانی پست الکترونیکی مجله
ejtemaie@roshdmag.ir