رشد آموزش قرآن

 

 

 

آخرین شماره از فصل‌نامه «رشد آموزش قرآن» در تابستان ۱۳۹۴ منتشر شده است.

 

 

از پاییز ۱۳۹۴، فصل‌نامه«رشد آموزش قرآن» با فصل‌نامه «رشد آموزش معارف اسلامی» ادغام شده و در قالب مجله «رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی» منتشر می‌شود.