سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۳۵

معرفی

رشد تکنولوژی آموزشی

 

برای استفاده معلمان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، مدیران مدارس و کارشناسان علوم تربیتی و برنامه‌ریزی درسی

 در ۴۸ صفحه‌ رنگی + ۴ صفحه جلد

 دوره انتشار ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی معادل یک سال تحصیلی (هشت شماره در سال)

انتشار این مجله از مهر ماه ۱۳۶۴ با عنوان ویژه‌نامه تکنولوژی آموزشی همراه با مجله رشد معلم آغاز شد. این مجله از مهر ماه ۱۳۶۵ با عنوان رشد تکنولوژی آموزشی به انتشار خود ادامه داد.
این برنامه براساس اهداف کلی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، اسناد تحول بنیادین نظام آموزشی و هدف‌های خاص مجله رشد تکنولوژی آموزشی برای استفاده مخاطبان مجله (آموزگاران، دبیران، کارشناسان تعلیم‌وتربیت، دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان و مدیران مدارس کشور) تنظیم شده است که از سال  تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ اجرا شده است.
فراهم کردن زمینه‌های ارتقای کیفیت و کمیت فرایند یاددهی و یادگیری از طریق افزایش دانش و بینش علمی، توانمندی‌های حرفه‌ای و تقویت تجربه‌های آموزشی معلمان است. این اهداف در قالب برنامه‌ای یک‌ساله همراه با معرفی فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات و ارائه نوآوری‌های آموزشی معلمان کشور و تجربیات جهانی آموزش‌وپرورش و با تأکید بر اهداف ارزشی و رویکردهای فرهنگی ـ تربیتی نظام جدید آموزشی کشور تهیه و تنظیم شده است.


نشانی دفتر مجله
 تهران، صندوق پستی ۶۵۸۸ -۱۵۸۷۵ (ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی)

نشانی پست الکترونیکی مجله
technology@roshdmag.ir

تلفن دفتر مجله
۸۸۸۴۹۰۹۸ - ۰۲۱