سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۲۹

معرفی

رشد مدرسه‌ فردا

 

در ۳۲ صفحه متن و ۴ صفحه جلد

 هشت شماره در سال تحصیلی

 انتشار از دی‌ماه ۱۳۸۳ تاکنون

مدرسه فردا، نشریه‌ای است در حوزه فاوا و تعلیم و تربیت که مخاطبان آن معلمان، کارشناسان فاوا و آموزش و پرورش و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان می‌باشند. مأموریت‌های این نشریه به قرار زیر است:

 توسعه دانش نظری و عملی مخاطبان  نشریه در حوزه فاوا تعلیم و تربیت؛

 معرفی آخرین دستاوردهای آموزش و پرورش جهان در عرصه فاوا و تعلیم و تربیت؛

 معرفی آخرین دستاوردهای آموزش و پرورش ایران در عرصه فاوا و تعلیم و تربیت؛

 توسعه تفکر انتقادی مخاطبان در کاربرد فاوا در تعلیم و تربیت؛

 توانمندسازی مخاطبان نشریه در به‌کارگیری فاوا در تعلیم و تربیت.


نشانی دفتر مجله
تهران، صندوق پستی ۶۵۸۵ - ۱۵۸۷۵ (ماهنامه‌ رشد مدرسه‌ فردا)

نشانی پست الکترونیکی مجله
farda@roshdmag.ir

تلفن دفتر مجله
۸۸۴۹۰۲۳۵ - ۰۲۱