سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۵:۱۷

رشد آموزش ابتدایی

 

رشد آموزش ابتدایی

* ویژه آموزگاران دوره ابتدایی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارشناسان آموزشی
* در ۴۸ صفحه رنگی متن + ۴ صفحه جلد
* ماه‌نامه و هشت شماره در سال
مجله رشد آموزش ابتدایی در سال تحصیلی ۹۷ - ۱۳۹۶ بیست‌ و يکمین سال انتشار خود را آغاز می‌کند. با توجه به برنامه‌های مدون و منظم گذشته، در سال جاری نیز ضمن حفظ چارچوب اساسی مجله تلاش شده است تا با رصد تغییر و تحول نظام آموزشی دوره ابتدایی با افزودن مطالب مهم و جدید به غنای مجله و رضایت‌مندی مسئولان و مخاطبان افزوده شود.

در نظر است طی هشت شماره اصول و مأموریت‌های این مجله به شرح ذیل رعایت شود:
* توجه به رویکرد فرهنگی، تربیتی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی؛
* توجه به مباحث و موضوعات ذکر شده در اسناد بالادستی و برنامه درسی؛
* توجه به هویت اسلامی، ایرانی و میراث معنوی و مدنی کشور؛
* مشارکت دادن مخاطب و همه علاقه‌مندان در اظهارنظرهای قابل انعکاس و قابل اشتراک‌گذاری؛
* توجه به فناوری‌های آموزشی؛


نشانی دفتر مجله
 تهران، صندوق پستی ۳۳۳۱ - ۱۵۸۷۵ (ماه‌نامه رشد آموزش ابتدایی)

نشانی پست الکترونیکی مجله
ebtedayi@roshdmag.ir

تلفن دفتر مجله
۸۸۸۳۹۱۷۸ - ۰۲۱