Loading

اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد برهان متوسطه اول» برای سال تحصیلی ۹۹–۱۳۹۸ (هشت شماره: از مهر ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹)

ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای دانش آموزان متوسطه اول
۵۵,۰۰۰ تومان

اهداف مجله عبارتند از:
* گسترش فرهنگ ریاضی؛
* افزایش دانش عمومی وتقویت مهارت‌های دانش‌آموزان در راستای برنامه درسی؛
* توسعة تفکر و خلاقیت؛
* توجه به استدلال ریاضی و منطق حاکم بر آن؛
* توجه به الگوها و کمک به توانایی استفاده از آن‌ها
* توجه به محاسبه‌های ریاضی برای توسعه تفکر جبری و توانایی‌های ذهنی دانش‌آموزان؛
* توجه به فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی در بستر فرهنگ ریاضی جهانی؛
* توجه به کاربرد ریاضی در زندگی و علوم و فن‌آوری؛
* تقویت باورها و ارزش‌های دینی اخلاقی و علمی.

 

نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۳۳۳۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن امور مشترکین ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

 

 

مشخصات مجله

شرکت افست

A4

چهار رنگ

اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد نوجوان» برای سال تحصیلی ۹۹–۱۳۹۸ (هشت شماره: از مهر ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹)
اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد نوجوان» برای سال تحصیلی ۹۹–۱۳۹۸ (هشت شماره: از مهر ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹)