دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۳۸
رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم؛ شماره ۱۱۲

رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم؛ شماره ۱۱۲

دوره بیست و هشتم؛ زمستان ۱۳۹۷
۲,۰۰۰ تومان

 

ایمیل امور مشترکین: eshterak@roshdmag.ir

تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۴ رنگ

وزیری

رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم؛ شماره ۱۱۱
رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم؛ شماره ۱۱۱
رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم؛ شماره ۱۱۳
رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم؛ شماره ۱۱۳