پنج شنبه ۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۵
رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم؛ شماره ۱۱۱

رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم؛ شماره ۱۱۱

دوره بیست و هشتم؛ پاییز ۱۳۹۷
۲,۰۰۰ تومان

 

ایمیل امور مشترکین: eshterak@roshdmag.ir

تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۴ رنگ

وزیری

رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم؛ شماره ۱۱۲
رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم؛ شماره ۱۱۲
رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم؛ شماره ۱۱۳
رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم؛ شماره ۱۱۳