شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۵۵

فهرست محصولات مرتبط

رشد آموزش هنر، شماره ۵۲
رشد آموزش هنر، شماره ۵۲
رشد آموزش هنر، شماره ۵۳
رشد آموزش هنر، شماره ۵۳

رشد آموزش هنر، شماره ۵۴

دوره شانزدهم؛ بهار ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۵۴، ۸۰ صفحه
۲,۶۰۰ تومان

ایمیل مجله: honar@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۴ رنگ

رشد آموزش هنر، شماره ۵۲
رشد آموزش هنر، شماره ۵۲
رشد آموزش هنر، شماره ۵۳
رشد آموزش هنر، شماره ۵۳