شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۴:۲۵

رشد آموزش هنر، شماره ۵۴

دوره شانزدهم؛ بهار ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۵۴، ۸۰ صفحه
۲,۶۰۰ تومان

ایمیل مجله: honar@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۴ رنگ

رشد آموزش هنر، شماره ۵۲
رشد آموزش هنر، شماره ۵۲
رشد آموزش هنر، شماره ۵۳
رشد آموزش هنر، شماره ۵۳