شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵:۰۹

رشد آموزش ریاضی، شماره ۱۳۲

دوره سی و ششم؛ بهار ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۱۳۲، ۸۰ صفحه
۱,۹۰۰ تومان

ایمیل مجله: riyazi@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۲ رنگ

رشد آموزش ریاضی، شماره ۱۳۰
رشد آموزش ریاضی، شماره ۱۳۰
رشد آموزش ریاضی، شماره ۱۳۱
رشد آموزش ریاضی، شماره ۱۳۱