شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۴:۵۰

رشد آموزش تاریخ،‌ شماره ۷۱

دوره بیستم؛ بهار ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۷۱، ۸۰ صفحه
۲,۱۵۰ تومان

ایمیل مجله: tarikh@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۲ رنگ

رشد آموزش تاریخ،‌ شماره ۶۹
رشد آموزش تاریخ،‌ شماره ۶۹
رشد آموزش تاریخ،‌ شماره ۷۰
رشد آموزش تاریخ،‌ شماره ۷۰