شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۵۸

فهرست محصولات مرتبط

رشد آموزش تاریخ،‌ شماره ۶۹
رشد آموزش تاریخ،‌ شماره ۶۹
رشد آموزش تاریخ،‌ شماره ۷۰
رشد آموزش تاریخ،‌ شماره ۷۰

رشد آموزش تاریخ،‌ شماره ۷۱

دوره بیستم؛ بهار ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۷۱، ۸۰ صفحه
۲,۱۵۰ تومان

ایمیل مجله: tarikh@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۲ رنگ

رشد آموزش تاریخ،‌ شماره ۶۹
رشد آموزش تاریخ،‌ شماره ۶۹
رشد آموزش تاریخ،‌ شماره ۷۰
رشد آموزش تاریخ،‌ شماره ۷۰