شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۴:۴۵

رشد آموزش تربیت‌بدنی،‌ شماره ۶۷

دوره نوزدهم؛ بهار ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۶۷، ۶۴ صفحه
۱,۹۰۰ تومان

ایمیل مجله: tarbiyatbadani@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۲ رنگ

رشد آموزش تربیت‌بدنی،‌ شماره ۶۵
رشد آموزش تربیت‌بدنی،‌ شماره ۶۵
رشد آموزش تربیت‌بدنی،‌ شماره ۶۶
رشد آموزش تربیت‌بدنی،‌ شماره ۶۶